Water voor later

Onze 6 cruciale punten voor een ambitieuzer waterbeleid

 • Houd water langer vast
 • Zorg voor levende waterlopen door natuurherstel
 • Zet in op riolering of kleinschalige zuivering
 • Maak werk van minder mest in onze waterlopen
 • Zorg dat de vervuiler betaalt 
 • Realiseer meer acties op het terrein 

Bedankt aan iedereen die een bezwaarschrift ingediend heeft en zo samen met ons gepleit heeft voor een ambitieuzer waterbeleid!

Krijgen we in ons land proper water om in te zwemmen, genoeg water voor de natuur en klimaatrobuuste rivieren? Dat is wat er op het spel stond tijdens het openbaar onderzoek voor de stroomgebiedbeheerplannen van de Schelde en de Maas voor de periode 2022-2027. Voldoende reden voor de Watercoalitie om hierop in te zetten!

Wat zijn de stroomgebiedbeheerplannen?

De stroomgebiedbeheerplannen geven vorm aan het waterbeleid in Vlaanderen. In deze plannen geeft de Vlaamse overheid weer welke acties en maatregelen ze zal ondernemen om de kwaliteit van ons water te verbeteren en het risico op overstromingen en droogtes te verminderen. Deze stroomgebiedbeheerplannen gaan over de periode 2022 tot 2027. 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 15 september 2020 tot 14 maart 2021. Samen met de Watercoalitie dienden we een uitgebreid bezwaarschrift in met opmerkingen en adviezen om deze plannen ambitieuzer te maken. Erg veel regionale verenigingen hebben daarvoor hun expertise met ons gedeeld om tot een veelomvattend bezwaarschrift te komen.

Waarom een bezwaarschrift?

De ambitie van deze plannen is ondermaats: slechts 15 van de 165 waterlopen moeten tegen 2027 voldoen aan de voorwaarden van goede waterkwaliteit. Dat is nog geen 10%!

Maar er zijn nog meer cruciale punten:

 • De plannen bevatten geen concrete maatregelen om overbemesting, één van de grootste oorzaken van watervervuiling, aan te pakken.
 • Er is geen versnelling gepland in de aanleg van ontbrekende rioleringen, ook al zijn 400.000 huizen momenteel niet aangesloten op het rioleringsnetwerk.
 • Dragende oplossingen ontbreken voor de effecten van de droogtes waarmee we de laatste jaren zo vaak geconfronteerd zijn.
 • Er zal te weinig geïnvesteerd worden in het herstel van de structuur van onze rivieren en beken, hoewel dit duidelijke effecten heeft op waterzuivering en biodiversiteit. 
 • ...Vragen? Contacteer watervoorlater [at] bblv.be

Heleen De Smet

Beleidsexpert voeding ~ woordvoerder

02 282 17 22

0489 39 62 90

Contacteer ons

Meer weten over #watervoorlater? Neem contact op met Heleen De Smet. 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met