Ruimte.

voor de toekomst

Kernversterking: meer comfort, minder klimaatimpact

Behoud van groene ruimte als groene longen van Vlaanderen

Slim waterbeheer herstelt het grondwaterpeil

We leven in groene, gezellige wijken waar we de buren kennen. Wonen, werken en winkelen doen we in het centrum van onze gemeentes. Die zijn makkelijk te bereiken met fiets, trein en bus. Verkavelen doen we niet meer, de extra woningen die nodig zijn bouwen we bij in de kernen. Gebouwen worden flexibel ontworpen, zodat ze verschillende functies kunnen invullen en langer meegaan.

Zo laat de ruimtelijke ordening van de toekomst ruimte voor echte natuur, water en duurzame landbouw.

Bond Beter Leefmilieu
als jouw projectpartner?

Neem contact op met één van onze experten

Erik Grietens

Beleidsexpert ruimte ~ woordvoerder

02 282 17 34

0474 40 63 94