Garage Swap

Bond Beter Leefmilieu werkte van 2017 tot 2019 samen met Autodelen.net, BUUR, Coopkracht, Ecopower cvba, Impact Matters ESV, Pajopower cvba en Transport & Mobility Leuven aan het proefproject Garage Swap. 

Wat als ... we peperdure parkeergarages ruilen voor duurzame mobiliteit?

Nieuwe woningen brengen extra autobezit met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de omliggende straten, leggen gemeentebesturen een minimum aan parkeerplaatsen op bij bouwprojecten. Maar ondergrondse parkeerplaatsen zijn peperduur en ze houden de omliggende straten dan misschien wel vrij, ze pakken fileleed en andere mobiliteitsproblemen niet aan. Garage Swap schrapte een aantal dure ondergrondse parkeerplaatsen en voorzag met een deel van de kostenbesparing een aanbod van deelauto’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding.

Cocreatie

De Garage Swap begon tijdens de planningsfase van een nieuw bouwproject. Een belangrijk deel van het werk gebeurt immers al voor een bouwvergunning aangevraagd of afgeleverd wordt. Om een gedragen en ambitieuze oplossing uit te werken met de verschillende sleutelactoren (projectontwikkelaar, lokale overheid en de omwonenden) mocht er geen tijd verloren gaan.

De Garage Swap-partners stelden hun complementaire expertise en dienstverlening ter beschikking van bestaande initiatieven. Via een cocreatieproces gingen we op het terrein na of een duurzame Garage Swap haalbaar én betaalbaar was. Vanuit een ruildynamiek over meerdere jaren werkten we een solide, langetermijnoplossing uit op maat van de lokale context.

Een greep uit het aanbod van mogelijke Garage Swap-diensten

  • Versterken van duurzame ambities en beleidskaders via acties op maat van de wijk en omgeving.
  • Onderzoek en draagvlakverkenning rond ruimtelijke ordening, de mobiliteitssituatie en parkeerdruk, deelmobiliteit- en energie(besparings)potentieel.
  • Opmaken van duurzame businesscase rond het potentieel van deelmobiliteit en duurzame energie vertrekkende vanuit de lokale context en met de lokale actoren.
  • Technische expertise en een netwerk van partners voor het leveren van solide oplossingen voor de modal shift (stappen, fietsen, openbaar vervoer, conventioneel of elektrisch aangedreven deelwagens) en de duurzame energiesprong (hernieuwbare energieopwekking, energiebesparing, monitoring en analyse) tot impactmeting en rapportage op mens, milieu en omgeving.
  • Sensibiliseren, faciliteren en organiseren van participatietrajecten om harten en geesten te winnen, zodat de intenties ook in gewenste acties resulteren.
  • De winsten lokaal verankeren en herinvesteren in inclusieve, duurzame activiteiten voor de gemeenschap in de vele jaren die volgen.

 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met