Een toekomst vol kansen

Neem gratis deel aan Connect2Change 2022

Grote veranderingen staan op til op vlak van wonen, landbouw, mobiliteit en industrie. Hoe drukken we als milieubeweging mee onze stempel op die veranderingen? Hoe zorgen we ervoor dat ze ecologisch én sociaal rechtvaardig zijn? Maar ook en vooral: hoe kunnen we dit alles samen realiseren? 

Jonge landbouwers aan het woord

Herbekijk het webinar van 22 september

Om de stap naar een duurzame samenleving te versnellen, moeten we onze krachten bundelen. Daarom nodigen we iedereen die werkt aan een duurzaam Vlaanderen van harte uit  op Connect2Change. Schrijf je gratis in!

Jonge landbouwers gooien het over een andere boeg en telen voor ons duurzaam en lokaal voedsel? Check!
Onze kinderen worden opgeleid voor de jobs van de toekomst? Check!
Alle Vlamingen kunnen betaalbaar wonen in een energiezuinig huis? Check!

Ontdek samen met ons hoe we een toekomst vol kansen kunnen waarmaken. 

Connect2Change 2022 bestaat uit 3 interactieve webinars, telkens van 15u tot 16u45. 

Donderdag 22 september
Landbouw van de toekomst

Het intensieve Vlaamse landbouwmodel legt een grote druk op ons leefmilieu. Denk maar aan de hoge uitstoot van broeikasgassen en stikstof, de vervuiling van het grondwater en het gebruik van onkruidverdelgers en insecticiden. 

Dat kan anders en dat bewijzen heel wat jonge landbouwers vandaag. Ook de onderzoekswereld verdiept zich meer en meer in nieuwe landbouwmodellen zoals agro-ecologische landbouw, bomenlandbouw, voedselbossen en de teelt van eiwitgewassen. 

Connect2Change kijkt op 22 september door de ogen van jonge inspirerende landbouwers naar de toekomst van de Vlaamse landbouw.

Herbekijk dit webinar

Donderdag 20 oktober
Jobs van de toekomst

De komende jaren staan zowel de industrie-, energie-, landbouw-, voeding- en transportsector voor grootse en duurzame hervormingen. Ben je benieuwd naar de impact van die klimaatambities op jouw leven én werk? En wil je weten hoe we ons arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid moeten klaarstomen voor al die veranderingen? Kom het op 20 oktober te weten tijdens dit boeiende webinar!

Grootse ambities vragen grootse inspanningen. We gaan onze huizen massaal moeten renoveren en op grote schaal warmtepompen, windmolens en zonnepanelen moeten installeren. Fabrieken zullen hun werkwijze en industriële installaties moeten afstemmen op de principes van een koolstofvrije en circulaire economie. En ook de focus van ons landbouwmodel moet meer duurzaam én lokaal zijn.

Al die transformaties zullen in de toekomst een grote impact hebben op ons leven én ons werk: Welke nieuwe jobs zullen er ontstaan en welke beroepen worden op termijn misschien wel overbodig? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de juiste skills ontwikkelt om die nieuwe jobs uit te oefenen? Hoe leiden we huidige werknemers en jongeren hiervoor op? En last but not least: hoe zorgen we ervoor dat we iedereen - ongeacht afkomst en opleidingsniveau - meekrijgen in deze omwenteling?

In dit webinar gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. We bekijken wat nodig is om ons arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid klaar te stomen voor deze uitdagingen.

Ontdek het programma en schrijf je in!

Sessie in samenwerking met Reset.Vlaanderen

Dinsdag 22 november
Wonen van de toekomst

100.000 grondige woningrenovaties per jaar en enkel nog energieneutraal bouwen in bestaande woonkernen. Dat hebben we nodig om het Vlaamse woningbestand tegen 2050 energieneutraal te maken en de verdere betonnering van Vlaanderen een halt toe te roepen. 

Die ambities gaan gepaard met een aantal grote uitdagingen: Hoe versnellen we de renovatiegolf bij huurwoningen en sociale woningen? Hoe schalen we creatieve woonvormen op als oplossing voor leegstand en de verdichting in woonkernen? Zijn wijkrenovaties op lokaal niveau de weg vooruit? Welke sturende rol moeten onze overheden in dit alles opnemen en wat laten we over aan individuele en privé-initiatieven? En ook en bovenal: hoe verzekeren we de betaalbaarheid voor iedereen? 

Tijdens dit interactieve webinar op 22 november reiken een aantal ervaringsdeskundigen en experten out-of-the box oplossingen aan die we samen onder de loep nemen.

Sessie in samenwerking met Reset.Vlaanderen

Connect2Change wordt georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, met steun van: