Energy Saving Pioneers

Voor een ambitieus energiebesparingsbeleid

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. Het netwerk bestaat uit vooruitstrevende bedrijven, lokale besturen, middenveldorganisaties en de milieubeweging. 

Wat doet ESP?

  • We bouwen een brug tussen ondernemers en beleidsmakers.
  • We informeren beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing.
  • We sporen beleidsmakers aan tot meer ambitie.
  • We verbreden het draagvlak voor de implementatie van een ambitieus energiebesparingsbeleid.
  • We zetten voorlopers in de kijker.

 

Angelos Koutsis

Beleidsexpert energie-efficiëntie en groene warmte ~ woordvoerder
Contacteer ons

Meer weten over Energy Saving Pioneers? Neem contact op met Angelos Koutsis.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met