Deze diverse coalitie van Energy Saving Pioneers bestaat uit 26 vooruitstrevende leden waaronder ondernemingen zoals Siemens en Philips. Maar ook bedrijfskoepels, studiebureaus en lokale besturen, zoals stad Gent.

Nieuwe coalitie van bedrijven en milieubeweging vraagt meer energiebesparing

Deze diverse coalitie van Energy Saving Pioneers bestaat uit 26 vooruitstrevende leden waaronder ondernemingen zoals Siemens en Philips. Maar ook bedrijfskoepels, studiebureaus en lokale besturen, zoals stad Gent.

Vandaag houdt Bond Beter Leefmilieu (BBL) de coalitie Energy Saving Pioneers boven het doopvont. De Energy Saving Pioneers zijn vooruitstrevende bedrijven die samen met BBL ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid in België. Bovendien vragen ze ook een bindende Europese energiebesparingsdoelstelling van 40% tegen 2030.

Deze diverse coalitie van Energy Saving Pioneers bestaat uit 26 vooruitstrevende leden waaronder ondernemingen zoals Siemens en Philips. Maar ook bedrijfskoepels, studiebureaus en lokale besturen, zoals stad Gent. Allen merken ze dagelijks op het terrein het enorme nut van investeringen in energiebesparing, zowel economisch, sociaal als ecologisch. “Daarom stuurt ESP via 10 beleidsaanbevelingen een krachtig signaal aan de overheid, met de vraag om een ambitieus energiebesparingsbeleid met bindende doelstellingen,” vertelt Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.

België is een zeer energie-intensief land en scoort op vlak van energie-efficiëntie beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Er blijft nog een groot energiebesparingspotentieel. Dat toont de ervaring bij de vele praktijkcases die de Energy Saving Pioneers (ESP) op hun website verzamelden. Bij de voorstelling van de coalitie vandaag illustreert ESP-lid Spirax Sarco hoeveel ondernemingen kunnen besparen door hun productieprocessen aan te passen. Zo adviseerden zij Campina hun stoominstallaties te verbeteren. Met een eenmalige investering van 80.000 euro slaagden ze er in om jaarlijks 93.000 euro te besparen.

Ook voor de milieubeweging is de winst duidelijk. “Als we in Europa 40% minder energie verbruiken tegen 2030 dan voorkomen we de uitstoot van 49 tot 61% broeikasgassen. Maar ook de socio-economische voordelen zijn van cruciaal belang. Eenzelfde doelstelling zorgt voor 400.000 nieuwe jobs in Europa tegen 2020 en een besparing van 239 miljard euro voor huishoudens en industrie,” besluit Jonathan Lambregs.

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds kandidaat stellen om lid te worden van ESP door te mailen naar info [at] energysavingpioneers.be.

Energiebesparing Energy Saving Pioneers

Meer over Energiebesparing