Gents MilieuFront (GMF) is een regionale milieuvereniging uit Gent die via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug wil geven. In 1997 startte GMF als een lokale vereniging die al snel uitbreidde naar een regionale vereniging. GMF is actief in een kerngebied dat bestaat uit Groot Gent, Destelbergen, Merelbeke en Evergem. Met MilieuAdviesWinkel, het servicepunt duurzaam bouwen en renoveren van GMF, zijn we actief in heel Oost-Vlaanderen.

De roep naar een ecologisch en sociaal rechtvaardige samenleving klinkt steeds luider, urgenter en groter. Gents MilieuFront is een vereniging waar vrijwilligers, leden en medewerkers samen de handen uit de mouwen steken om deze transitie te versnellen. GMF doet dit enerzijds door activiteiten, acties en evenementen te organiseren die burgers, andere organisaties, beleidsmakers en bedrijven inspireren. Hiervoor zijn samenwerkingen van cruciaal belang.

GMF is een politiek onafhankelijke vereniging die actief aan beleidsbeïnvloeding doet om haar missie te volbrengen. Dit vertaalt zich in gerichte beleidscampagnes, kritische artikels en politiek overleg. GMF wil informeren, sensibiliseren, inspireren, activeren, onderzoeken, experimenteren, kritische analyses maken, advies verlenen, beleid beïnvloeden en actie voeren.

GMF biedt concreet handelingsperspectief aan mensen die samen willen bouwen aan een ecologisch en sociaal rechtvaardige samenleving.