Spring mee in de bres voor proper water!

Vlaanderen bezit de meest vervuilde waterlopen van Europa. Bovendien zijn die rivieren niet opgewassen tegen de klimaatstoot die ons te wachten staat. In de ‘stroomgebiedbeheerplannen’ lijst de Vlaamse overheid op welke acties ze de komende jaren wil nemen om onze waterkwaliteit te verbeteren en de gevolgen van droogteperiodes te beperken. Die acties gaan helemaal niet ver genoeg, bepaalde waterlopen worden zelfs compleet opgegeven. 

Momenteel loopt een openbaar onderzoek. Tijd dus om ook als burger je stem te laten horen.  Samen met vele partners en experts hebben we een bezwaarschrift opgesteld. Doel? De stroomgebiedbeheerplannen een pak ambitieuzer maken. 

Hoe ga je te werk? 

  • lees het voorbeeldbezwaarschrift na dat de milieubeweging opstelde
  • volg ons vijfstappenplan en dien je bezwaar officieel in

Ja, ik geef mijn stem voor proper water

 

Zes goede redenen waarom proper water jouw stem verdient

REDEN 1: Met dit plan blijven onze rivieren nog minstens 20 jaar vuil

Onze waterlopen behoren tot de vuilste van Europa. Met de huidige plannen zal het nog minstens twintig jaar duren vooraleer het probleem is opgelost. Dat we in een welvarende regio als Vlaanderen zo blijven aanmodderen, is onbegrijpelijk. 

Bond Beter Leefmilieu legt uit hoe het anders kan

REDEN 2: Water is de airco van de stad

Water zorgt, zeker in de stad, voor verkoeling. In combinatie met bomen en struiken koelt water de heetste dagen van het jaar af. En niets is zo verfrissend als een heerlijke plons in proper water. Maar vandaag heeft zeker niet iedereen zo’n koele zwemplek in de buurt. 

Waterland pleit voor meer open zwemwater

REDEN 3: Vlaanderen is een regio met ‘extreme waterschaarste’ 

Vlaanderen is de enige regio in West-Europa die kampt met ‘extreme waterschaarste’. Dat betekent dat we onze watervoorraden beter moeten beschermen, maar dat we ook dringend een omslag moeten maken naar een duurzamer waterverbruik.

Join For Water lijst de wateruitdagingen op 

REDEN 4: Groenblauwe assen geven structuur aan ons landschap 

In het buitengebied vind je vandaag een kluwen aan regels over water. Die  regels verschillen sterk van gebruiker tot gebruiker. Een landbouwer, een natuurbeheerder of een gemeente moeten allemaal andere regels volgen over lozing, over het opvangen van water, over recreatie. De stroomgebiedbeheerplannen kunnen een overkoepelend kader schetsen zodat de rivieren van bron tot monding, als groenblauwe assen weer structuur geven aan het landschap.

De West-Vlaamse Milieufederatie pleit voor een integrale visie 

REDEN 5: Tijd voor ontharding en meer respect voor grondwater 

Langere periodes van droogtes en intensere regenbuien zorgen voor lagere grondwaterpeilen en meer kans op overlast na hevige regens.  Door het oppompen van grondwater te vermijden en volop in te zetten op ontharding kunnen we de impact hiervan beperken. 

GMF toont de weg 

REDEN 6: Red de paling, mascotte van onze levende beken

De paling is de perfecte graadmeter en mascotte voor gezonde beken en kronkelende rivieren. Gaat het slecht met paling? Dan schort er wat met het beheer van onze waterlopen. 

Natuurpunt ijvert voor meer kansen voor diersoorten als de paling

 

Redenen genoeg dus.

Laat je horen!

Waterkwaliteit Waterland Join For Water Natuurpunt West-Vlaamse Milieufederatie Gents MilieuFront Water voor later De Watercoalitie

Meer over Waterkwaliteit