Droge voeten, proper water en een aantrekkelijke leefomgeving op en rond het water, daar gaat Grenzeloze Schelde voor.

Sinds 1994 ondersteunt Grenzeloze Schelde de visievorming over en de draagvlakvergroting voor een integraal, duurzaam en participatief waterbeleid in het Scheldebekken, met beleidsvoorstellen, educatieve activiteiten en informatieverspreiding.