Tommelein: ‘In 2030 verkopen we enkel nog schone wagens’

Minister van Energie Bart Tommelein wil dat tegen 2030 alleen nog milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen verkocht worden. Daarmee trekt hij de kaart van 100% hernieuwbaar. Bond Beter Leefmilieu verwelkomt een dergelijke visionaire langetermijndoelstelling. Maar we vragen wel aandacht voor de term ‘milieuvriendelijke wagen’: een voertuig met een verbrandingsmotor voor fossiele brandstoffen kan nooit onder die noemer vallen. Dat geldt ook voor CNG-wagens.

Om de klimaatopwarming af te wenden, moet het wegvervoer evolueren naar een nuluitstoot van broeikasgassen. Met andere woorden: de auto’s, brommers en vrachtwagens van de toekomst zullen geen uitlaat meer hebben en enkel nog rijden op schone energie. De deadline daarvoor is 2045. Wagens hebben gemakkelijk een technische levensduur van vijftien tot twintig jaar. Dat wil zeggen dat er na 2025, uiterlijk 2030 geen vervuilende voertuigen meer verkocht mogen worden.

Versnelde evolutie naar 2020

In 2015 reden er op de Vlaamse wegen tweeduizend batterij-elektrische wagens. Minister Tommelein wil dit cijfer optrekken naar 60.500 tegen 2020. Die doelstelling schreef zijn voorganger Turtelboom neer in het Clean Power for Transport-actieplan van de Vlaamse overheid. De minister bevestigde de plannen afgelopen zondag in VTM NIEUWS. Hij sprak daar over de doelstelling van honderdduizend wagens op schone energie tegen 2020.

Breekpunt in 2030

En hij ging nog een stapje verder: op termijn wil Tommelein volledig weg van fossiele brandstoffen. Vanuit de meerderheid kwam er een voorzichtige steun voor Tommelein’s persoonlijke ambitie. Er waren enkele bedenkingen, ‘maar we zijn het idee zeker genegen’, wist de woordvoerder van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) te melden in De Standaard van 4 juli.

CNG: ‘clean noch groen’

BBL steunt minister Tommelein in zijn ambitie om enkel nog voertuigen zonder uitlaatemissies op de markt toe te laten vanaf 2030. Zulke wagens passen in een bredere transitie waarin de de mobiliteitsvraag en de files verminderen. Dat bereiken we door vraagsturing en een betere ruimtelijke ordening. Ook evolueren we weg van wagenbezit naar een brede beschikbaarheid van mobiliteitsdiensten. Daarbij wordt enkel nog zacht, gedeeld of elektrisch vervoer op 100% hernieuwbare energie aangeboden.

Eén noot van kritiek: Tommelein rekent wagens op aardgas ook tot de voertuigen van de toekomst. Die opvatting klopt niet: aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding komen er net zoals bij diesel- of benzinewagens broeikasgassen vrij. Dergelijke wagens kunnen dus onmogelijk onder de noemer van wagens met nuluitstoot vallen.

Eerder voorzag minister Turtelboom al 5 miljoen euro voor 2016 om de transitie naar minder vervuilende wagens te versnellen. Nu legt de regering daar nog eens 1 miljoen euro aan projectsubsidies bovenop. Er moet voorkomen worden dat van dit steunpakket ook maar 1 euro naar wagens op fossiele brandstoffen gaat. 

Salariswagens en tankkaart Luchtkwaliteit Elektrische wagens

Meer over Salariswagens en tankkaart, Luchtkwaliteit, Elektrische wagens