Laten we de stookoliekraan nu dichtdraaien en onze huizen duurzaam verwarmen, zonder risico op lekken.

Foto: Jasper Léonard / BBL

Wurmt stookoliesector zich onder zijn verplichtingen uit?

Laten we de stookoliekraan nu dichtdraaien en onze huizen duurzaam verwarmen, zonder risico op lekken.

Foto: Jasper Léonard / BBL

'Het langverwachte stookoliefonds om de sanering van lekkende mazouttanks te financieren raakt maar niet van de grond', schreef De Tijd deze week. De kost voor de opkuis van zo’n lek is al snel 60.000 euro, en loopt op tot 300.000 euro en meer als ook het grondwater verontreinigd is. Ondanks zulke gigantisch hoge prijzen hebben al 6.250 Vlaamse eigenaars op eigen kosten een bodemsanering geregeld en wachten al vele jaren vruchteloos op terugbetaling. Bond Beter Leefmilieu roept Vlaams minister van Energie Zuhal Demir op haast te maken, de kant te kiezen van de gedupeerden en te garanderen dat het fonds voldoende middelen bevat.

Laat stookoliesector zijn vervuiling betalen 

Sectorfederatie Brafco verwacht tot 18.000 schadeclaims en rekent op een gemiddelde kost van slechts 50.000 euro. De sector zelf stelt een totaalbedrag van 316 miljoen euro voor voor het Promaz-fonds. Dat kan amper 5.600 dossiers dekken en is dus zelfs niet genoeg voor de huidige terugbetalingsaanvragen. 

Als je weet dat ongeveer 730.000 gezinnen in Vlaanderen nog een stookolietank hebben, plus die gezinnen die intussen overstapten op een ander soort verwarming maar nog steeds een tank in de grond zitten hebben, is het duidelijk dat veel meer budget nodig zal zijn.

Schuift Brafco verantwoordelijkheid af op verzekering?

Heel wat mensen vinkten ‘verzekering tegen stookolielekken’ aan als optie bij hun brandverzekering. Die komt dan tussen voor een bedrag tussen de 10.000 en 70.000 euro, afhankelijk van de verzekeraar. In het voorstel van Brafco zou het Promaz-fonds subsidiair zijn: het zou enkel tussenkomen als de kosten hoger liggen dan het verzekerde bedrag. Zullen huiseigenaars die jarenlang een verzekeringspremie betaalden, op die manier niet benadeeld worden?

Vlaamse overheid moet mee heft in handen nemen

De Vlaamse minister van Energie moet de sector voor zijn verantwoordelijkheden stellen. Het fonds moet voldoende middelen bevatten en een tweejaarlijkse evaluatie en bijstelling van het nodige budget moet garanderen dat alle gedupeerden ook beroep kunnen doen op het fonds. Afstemming met de verzekeringssector is cruciaal en duidelijke regels moeten voorkomen dat gezinnen met een vervuilde grond uiteindelijk toch in de kou zouden blijven staan. 

Voorkomen is beter dan genezen

De Vlaamse regering voert dit jaar een verbod in op plaatsing van stookolieketels voor nieuwbouw, zware renovaties en woningen die aangesloten kunnen worden op het gasnet. In Denemarken gebeurde dat al, de wettekst die zij opstelden kan ook hier werken. En dat komt niets te vroeg. Stookolielekken manifesteren zich soms pas na ettelijke jaren, als de schade en de financiële ellende al niet meer te overzien is. Laten we de stookoliekraan nu dichtdraaien en zo toekomstige lekken vermijden.

Desinvestering uit fossiele energie

Meer over Desinvestering uit fossiele energie