Benjamin Clarysse

Coördinator beleid en projectwerking

Als beleids- en projectcoördinator stroomlijnt bio-ingenieur Benjamin Clarysse alle projecten en beleidstrajecten van Bond Beter Leefmilieu. Hij coördineert ook het advies aan beleidsmakers en het overleg met stakeholders rond de 5 grote transitiethema's (energie, voeding, mobiliteit, circulaire economie & ruimte).

0485 89 28 64
02 282 17 44

Alle artikels van Benjamin Clarysse