De PFAS-concentratie ligt 34x hoger dan de norm.

Foto: Zwijndrecht Gezond

PFAS-verspreiding via de lucht in Zwijndrecht: Vlaamse overheid moet korter op de bal spelen

De PFAS-concentratie ligt 34x hoger dan de norm.

Foto: Zwijndrecht Gezond

Bij stofmetingen in Zwijndrecht in de tweede helft van mei en de eerste helft van juni werden PFAS-concentraties aangetroffen die ruim boven de toegelaten waarden liggen, dat raakte gisteren bekend. Bond Beter Leefmilieu, Zwijndrecht Gezond en Natuurpunt Waasland vragen uitgebreidere monitoring, scherpere handhaving en snellere communicatie naar de omwonenden. In het licht van de nakende leeflaagsanering van de omgeving van 3M is het van cruciaal belang dat de verdere verspreiding van PFAS grondiger wordt aangepakt.

PFAS-concentratie ligt 34x hoger dan de norm

In de Neerstraat in Zwijndrecht staat een meetpost die PFAS in omgevingslucht registreert. In de tweede helft van mei werd daar voor de vier EFSA-PFAS (PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS) een gemiddelde concentratie waargenomen van 15,3 ng/m3. Vooral het aandeel van PFOS (14 ng/m3) valt op. De tijdelijke gezondheidskundige toetsingswaarde voor volwassenen voor de som van deze stoffen werd vastgelegd op 0,44 ng/m3. De in Zwijndrecht gemeten waarden liggen dus ruim 34 keer hoger. Ook de meetresultaten voor de eerste helft van juni liggen met ca. 3,7 ng/m³ ver boven het toetsingskader. 

Bronnen van vervuiling moeten sneller geïdentificeerd worden

“PFAS-bronnen moeten sneller en accurater geïdentificeerd worden,” aldus Zwijndrecht Gezond, Natuurpunt Waasland en BBL, “zodat de verspreiding van deze ernstig vervuilende stoffen veel sneller aangepakt wordt.” Dat kan door een uitgebreider en performanter meetnet te installeren. Dat is een taak voor de Vlaamse overheid, want de resultaten moeten betrouwbaar zijn en transparant gedeeld worden, in de eerste plaats met de buurtbewoners. De kosten zijn uiteraard voor vervuiler 3M.

Dit soort incidenten is onaanvaardbaar. De verspreiding van PFAS stelt de bevolking bloot aan ernstige gezondheidsrisico’s. Pas anderhalve maand na de feiten reageren is dan ook ongehoord en onverantwoord. Als de Vlaamse overheid strenge no-regret-maatregelen adviseert aan de omwonenden, mogen we verwachten dat ook aan de bron van de verspreiding kordaat wordt opgetreden. Enkel door veel korter op de bal te spelen, kan de overheid voorvallen als deze in de toekomst vermijden.

PFOS Natuurpunt Waasland

Meer over PFOS