Burger laten opdraaien voor torenhoge kosten van levensduurverlenging kerncentrales is van de pot gerukt

Wat krijgt de Belg eigenlijk in ruil voor de torenhoge kosten van een kernverlenging? Het draagt niet bij tot de bevoorradingszekerheid of lagere energieprijzen.

Burger laten opdraaien voor torenhoge kosten van levensduurverlenging kerncentrales is van de pot gerukt

Wat krijgt de Belg eigenlijk in ruil voor de torenhoge kosten van een kernverlenging? Het draagt niet bij tot de bevoorradingszekerheid of lagere energieprijzen.

Engie wil dat de overheid -en dus de belastingbetaler- mee de kosten draagt voor de berging van extra nucleair afval. Compleet onaanvaardbaar, vinden Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Inter Environnement Wallonie. Want wat krijgt de Belg in ruil voor die torenhoge kosten? De nucleaire verlenging draagt niet bij tot de bevoorradingszekerheid of lagere energieprijzen. 

In een brief aan de federale regering legt Engie haar eisen op tafel voor de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Het bedrijf vraagt niet enkel dat de federale regering mee betaalt voor het langer openhouden, ze pleit zelfs voor een gedeeltelijke nationalisatie. Maar bovenal wil Engie dat de overheid mee de kosten draagt voor de berging van extra nucleair afval. Het hele luchtkasteel van de ‘gemakkelijke’ levensduurverlenging van kerncentrales als oplossing, is nu doorprikt. Het blijkt veel te duur, het helpt onze bevoorrading niet vooruit en zal geen positief effect hebben op de energieprijzen. Kop van Jut is de burger - die nu finaal de rekening gepresenteerd dreigt te krijgen, als de federale regering Engie zou volgen in het voorstel. 

Geen blanco cheque

Wat moet de federale regering dan wel doen? Ze moet ervoor zorgen dat hernieuwbare energie, energie-opslag en vraagsturing alle kansen krijgen bij de volgende capaciteitsveiling dit najaar. Voorts moet ze een transparante en verifieerbare kostenraming voorzien van de hele levensduurverlenging en de verschillende bergingsopties. De federale regering mag in elk geval geen blanco cheque tekenen, op kosten van de burger.

Kernuitstap Greenpeace

Meer over Kernuitstap