Persreactie Bond Beter Leefmilieu op voorstel bedrijfswagens Magnette

Het voorstel van federaal informateur Paul Magnette (PS) om alle bedrijfswagens emissievrij te maken is een cruciale bijdrage om de Belgische klimaatdoelen nog te halen. Volgens berekeningen van Bond Beter Leefmilieu en Transport & Environment kan die maatregel tot de helft van de luchtvervuiling en CO2-emissies van het Belgische wagenpark in 2030 reduceren. Bovendien is 2023 een haalbare datum: de marktontwikkeling toont dat er dan meer dan honderd elektrische modellen zullen zijn, waarvan de meeste in gebruik niet duurder zullen zijn dan wagens met een verbrandingsmotor. Bond Beter Leefmilieu vraagt het voorstel nog aan te vullen met het schrappen van de tankkaart voor privéverplaatsingen vanaf 2020 en een uitfasering van salariswagens tegen 2030.

Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu: “De federale overheid en de gewesten staan op het punt een klimaatplan in te dienen dat het Europese opgelegde doel van -35% broeikasgasuitstoot voor 2030 niet haalt. Bovendien zit Vlaanderen ook in de knoei met de bindende luchtkwaliteitsdoelen. Door bedrijfswagens snel te elektrificeren kunnen we die gaten helpen dichtrijden. Dat komt omdat bijna de helft van de nieuw verkochte wagens naar het bedrijfswagenpark gaan en dubbel zo veel kilometers afleggen.” 

Een studie van Transport & Environment wijst uit dat bedrijfswagens tegen 2023 volledig elektrificeren samen met een emissievrije nieuwverkoop van particuliere wagens van 66% in 2030 zorgt voor voor emissiereducties van wagens van -46,9%. Voor de totale transportsector bedraagt de daling -32% in 2030. 

Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu: “Dat is een significante bijdrage aan het 2030-doel van -35% voor de non-ETS-sectoren. Niet toevallig vraagt ook Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) aan de federale overheid om de bedrijfswagens versneld te vergroenen.”  

Elektrische wagens Salariswagens en tankkaart

Meer over Elektrische wagens, Salariswagens en tankkaart