Bond Beter Leefmilieu aan Uber: ‘Als taxibedrijf naar Vlaanderen komt, mag het geen extra vervuiling veroorzaken’

In januari gaat het nieuwe Vlaamse taxidecreet in. Dat maakt het mogelijk voor Uber, dat in ons land voorlopig enkel actief is in Brussel, om zijn activiteiten uit te breiden naar Vlaanderen. Bond Beter Leefmilieu waarschuwt Uber: als het bedrijf ook in Vlaanderen ritten gaat aanbieden, moet het ervoor zorgen dat die niet voor extra CO2-uitstoot en luchtvervuiling zorgen. Daarom sluit Bond Beter Leefmilieu aan bij de internationale campagne #TrueCostOfUber om het bedrijf te bewegen tot het opschonen van zijn taxivloot. Tegelijk vraagt BBL de Vlaamse en stedelijke overheden om Uber geen vrijkaart te geven.

Laurien Spruyt, beleidsmedewerker mobiliteit van Bond Beter Leefmilieu: “Wij werken samen met negen Vlaamse steden met succes aan de vergroening van de taxisector. Bovendien zorgt lokaal mobiliteitsbeleid voor betere lucht door het aantal afgelegde kilometers per auto te verminderen. Als Uber uitbreidt naar Vlaanderen, is het een belangrijke voorwaarde dat het die bereikte resultaten niet onderuithaalt. Daarom vragen wij Uber om in Vlaanderen schoon te starten en alleen elektrische voertuigen op te nemen in de Uber-app en vragen we aan de overheid om voorwaarden te stellen.”

Volgens nieuw onderzoek van de Europese mobiliteitsorganisatie Transport & Environment in Europese landen waar het taxibedrijf al actief is, creëert Uber wel degelijk extra verkeer en vervuiling. Sinds de komst van Uber in Londen, de grootste Europese markt, zijn ritten met traditionele taxi’s en Uber-diensten met ongeveer 25% toegenomen. Dit komt sterk overeen met de stijging van de totale CO2-uitstoot met 23% voor de traditionele taxi’s en Uber-diensten samen in het VK in dezelfde periode. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan niet iedereen zomaar chauffeur worden bij Uber. De geldende wetgeving voor taxidiensten legt vereisten op aan de wagens, in Brussel bijvoorbeeld moet de catalogusprijs van de wagen bijna 30.000 euro zijn. Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Uber kan specifiëren welke wagens ze opnemen in hun app en welke niet. Wij vragen het bedrijf om enkel elektrische voertuigen op te nemen in de app en er zo voor te zorgen dat zijn activiteiten de luchtkwaliteit in onze steden niet verder verslechtert. Daarnaast dient Uber - net als in Londen - chauffeurs financieel te ondersteunen bij de overschakeling naar emissievrije modellen en moet het binnen de sociale wetgeving opereren.”

Elektrische wagens Clean Power for Taxis Clean Power for Uber

Meer over Elektrische wagens