Biomassa wordt vaak voorgesteld als een vorm van hernieuwbare energie. Maar grootschalige biomassaprojecten zijn niet duurzaam - en wel duur. Door niet in zulke projecten te investeren, sparen we geld en bossen, en komt er ruimte voor een echt toekomstgericht energiebeleid, gebaseerd op wind en zon. In het rapport Grenzen aan biomassa in België ontdek je er alles over.

Lees hieronder meer over biomassa en biobrandstoffen.