Wereldwijde voedselcrisis: hoog tijd om biobrandstoffen uit voedsel te weren aan Belgische pomp

Biobrandstoffen uit voedsel, die bijgemengd worden bij de diesel of benzine die je tankt, hebben desastreuze gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid, voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de mensenrechten. En het ergste van al: het verbruik ervan neemt toe in ons land. - © Hans Eiskonen

Wereldwijde voedselcrisis: hoog tijd om biobrandstoffen uit voedsel te weren aan Belgische pomp

Biobrandstoffen uit voedsel, die bijgemengd worden bij de diesel of benzine die je tankt, hebben desastreuze gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid, voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de mensenrechten. En het ergste van al: het verbruik ervan neemt toe in ons land. - © Hans Eiskonen

De afgelopen jaren is het verbruik van biobrandstoffen uit voedselgewassen sterk toegenomen in België. Dat blijkt uit een gedetailleerd rapport over het verbruik van biobrandstoffen, dat een coalitie van ngo's vandaag publiceert. Biobrandstoffen uit voedsel, die bijgemengd worden bij de diesel of benzine die je tankt, hebben desastreuze gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid, voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de mensenrechten in het Globale Zuiden. Ook niet onbelangrijk vandaag: dit kwalijke biobrandstoffenbeleid leidt tot een meerkost aan de pomp. De ngo’s roepen de federale regering op om de publieke steun voor dit type van biobrandstoffen versneld uit te faseren.De dramatische situatie in Oekraïne doet de spanningen op de voedselmarkten verder stijgen. De VN waarschuwen voor een “instorting van het mondiale voedselsysteem”, als er niet snel actie ondernomen wordt. In deze context sporen de ngo's de federale regering aan om de bijmenging van biobrandstoffen op basis van voedselgewassen in België drastisch te verminderen.

Resultaat van het Belgische biobrandstoffenbeleid: een stijging van de CO2-uitstoot, druk op de wereldwijde voedselmarkt en een onnodige meerkost voor de Belgische consument

Miljard liter biobrandstoffen

Het rapport bevat een analyse van de officiële consumptiecijfers afkomstig van de FOD Volksgezondheid. Die cijfers tonen een toename in het gebruik van palm- en sojaolie tijdens de afgelopen jaren en de recente opkomst van dierlijke producten (vetten) op industriële schaal. Deze producten komen dus terecht in de brandstoffen die we tanken aan de Belgische pomp. Ook de hoeveelheid graanproducten in de brandstoffen is de afgelopen jaren sterk gestegen. In totaal werd er in België tijdens 2020 meer dan een miljard liter aan biobrandstoffen verbruikt, een absoluut record. België produceert slechts 9% van de grondstoffen voor deze biobrandstoffen zelf. Van de geïmporteerde grondstoffen komt 58% uit landen buiten de Europese Unie.

Geen winnaars

Het resultaat van dit Belgische biobrandstoffenbeleid: een stijging van de CO2-uitstoot (met name door biodiesel, die meer emissies veroorzaakt dan fossiele diesel), druk op de wereldwijde voedselmarkt en een onnodige meerkost voor de Belgische consument (meer dan 300 miljoen € per jaar). De dramatische situatie in Oekraïne zet de bestaande spanningen op de voedselmarkten verder onder druk en onderlijnt dat de omslag naar een beredeneerde afstemming tussen voedsel- en energiebronnen dringend nodig is. Binnen de federale regering wordt al maanden gediscussieerd over een uitfasering van de verplichte bijmenging van biobrandstoffen uit voedsel in de brandstof die je tankt aan de Belgische pomp. De ngo's roepen op om deze uitfasering nu meteen om te zetten in praktijk en zo een einde te maken aan deze schadelijke en volstrekt onterechte publieke steun voor biobrandstoffen op basis van voedselgewassen.Inter-Environnement Wallonie, Oxfam-België, CNCD11.11.11, FUGEA, FIAN België, Centre Tricontinental, Greenpeace België, Natuurpunt, Natagora, Mouvement d'Action Paysanne, Boerenforum, 11.11.11, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu.

Biomassa & biobrandstoffen Oekraïnecrisis

Meer over Biomassa & biobrandstoffen, Oekraïnecrisis