Nationaal Klimaatplan voor transport: België scoort slechter dan Polen, Tsjechië en Roemenië

De plannen van de EU-lidstaten om hun vervuiling afkomstig uit transport terug te dringen, zijn onvoldoende om hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Alleen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje scoren meer dan 50%. Dat toont een nieuwe studie van Transport & Environment aan. In de ranglijst die de Europese ngo opstelde, staat België op een beschamende 19de plaats (van de 28). Transport is de grootste bron van CO2-uitstoot in Vlaanderen, België en Europa. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, zijn emissiereducties in deze sector cruciaal.

Emissievrij vervoer

Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Dit kan echt niet. We scoren slechter dan landen als Polen, Tsjechië en Roemenië, die een stuk armer zijn en waarvoor klimaatbeleid een relatief nieuw gegeven is. En dat terwijl duidelijk is wat er moet gebeuren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen: vanaf 2030 geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor op de baan sturen.”

In het Vlaamse klimaatplan staat dat er tegen 2030 enkel nog schone nieuwe wagens verkocht mogen worden, waarvan maar de helft emissievrij hoeft te zijn.Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Volgens de Vlaamse beleidsmakers zijn ook hybride auto’s en auto’s op biobrandstoffen ‘schoon’. Dat klopt niet, ook die hebben een sterk negatieve klimaatimpact. Nederland, Ierland en Denemarken tonen hoe het wel kan: zij willen de verkoop van wagens met een fossiele verbrandingsmotor vanaf 2030 een halt toe roepen en de verkoop van nieuwe plug-inhybrides na 2035.”

Slimme kilometerheffing

Volgens het plan moet een slimme kilometerheffing voor 30% van de emissiereducties in transport zorgen, maar die maatregel kwam voor de verkiezingen opnieuw onder vuur. Ook zegt het plan nergens hoe we alternatieven zoals trein en fiets concreet gaan verbeteren. 

Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Dat betekent dat we zelfs niet zeker kunnen zijn dat dit magere plan gerealiseerd zal worden. De slimme kilometerheffing moet tijdens de regeringsonderhandelingen opnieuw op tafel komen, en de overheid moet het mogelijk maken voor de Vlaming om te kiezen voor duurzaam transport, door investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Het plan stelt dat er vanaf 2025 enkel nog emissievrije bussen in de stadscentra mogen rijden, is wel al een goede stap om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nu de rest van de bussen, auto’s en vrachtvervoer nog.”

Biobrandstoffen

Op federaal niveau rekent het klimaatplan te veel op biobrandstoffen. Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Ondertussen weten we dat biobrandstoffen, en biodiesel in het bijzonder, erg schadelijk zijn voor het milieu. Studies voor de Europese Commissie tonen dat biodiesel gemiddeld 80% slechter (!) is voor het klimaat dan gewone diesel.” 

Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu vat samen: “Dit rapport toont aan dat het Belgische Energie- en Klimaatplan niet voldoende is om doeltreffend de transportemissies in ons land te reduceren. Nochtans zou dit naast klimaat ook de luchtkwaliteit ten goede komen. Daarnaast zetten de beleidsmakers te sterk in op schadelijke maatregelen zoals biobrandstoffen en CNG, en te weinig op de echte oplossingen zoals fietsinfrastructuur en een kwalitatief openbaar vervoer. Ook op vlak van innovatie scoort België zwaar ondermaats. Het goede nieuws: ons land heeft nog tot december om een betere, geüpdate versie van het Klimaatplan op te stellen. Voor inspiratie kunnen we kijken naar Nederland, dat bovenaan de ranglijst prijkt.”

Infografiek: Transport in het Nationaal Klimaatplan van België

Hier vind je de interactieve versie van de kaart.

Klimaatbeleid Biomassa & biobrandstoffen

Meer over Klimaatbeleid, Biomassa & biobrandstoffen