Foto Arshad Pooloo

Voorstanders van statiegeld bundelen krachten

Foto Arshad Pooloo

21 organisaties uit Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar voor statiegeld. Onder de vlag van de Statiegeldalliantie vragen ze hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Statiegeld reduceert de berg zwerfvuil met 40% en verlaagt de factuur voor lokale overheden. Bovendien wordt de verantwoordelijkheid gedragen door de vervuiler: de producent die de verpakkingen aanbiedt. 

Brede maatschappelijke en politieke steun

In ons land bestaat al langer een draagvlak voor statiegeld. Naast actiegroepen en milieuorganisaties zoals Bond Beter Leefmilieu, zijn heel wat gemeenten en intercommunales zoals Limburg.net voorstander van het systeem. Logisch, want hoe minder afval in de natuur belandt, hoe lager de opruimkosten voor de belastingbetaler.

Ook Test-Aankoop en de KVLV (de voormalige Boerinnenbond) scharen zich nu expliciet achter statiegeld. Bovendien steunt de burger het idee, zo blijkt uit een enquête van Test-Aankoop bij 1150 Belgen. Twee op drie is voorstander. Negen op tien van de Vlaamse bevraagden zijn bereid om hun blikjes en petflesjes naar de winkel terug te brengen.

De Senaat keurde vorige vrijdag een resolutie goed waarin de gewesten uitdrukkelijk gevraagd wordt om statiegeld in te voeren. Binnen de Vlaamse Regering is minister Schauvliege het idee al langer genegen, maar ze heeft de drankindustrie een laatste kans gegeven om via campagnes zwerfvuil te verminderen.

De keuze is duidelijk

De realiteit is dat de zwerfvuilcijfers niet dalen, integendeel. Met statiegeld daarentegen reduceren we zwerfvuil met 40%, verhogen de recyclagecijfers, vermindert de factuur voor lokale overheden en neemt de producent de volle verantwoordelijkheid voor de vervuiling die ze veroorzaakt. De producenten vinden het systeem te duur, maar in werkelijkheid is de extra kost verwaarloosbaar. In Noorwegen kost statiegeld de drankenproducenten netto slechts 1 cent per verpakking. Dat kunnen die grote en winstgevende bedrijven gerust dragen.

Het contract met Fost Plus loopt eind 2018 af, terwijl minister Schauvliege de evaluatie van de zwerfvuilcijfers afwacht om verdere stappen te nemen. Het verkiezingsjaar 2018 is dus hét jaar van de waarheid voor statiegeld.

Steun de alliantie

We roepen bedrijven, lokale besturen en verenigingen op om zich aan te sluiten bij de alliantie en de stem voor statiegeld te versterken en te verspreiden. Die steun draagt hopelijk bij tot voortschrijdend inzicht bij de producenten en Fost Plus in het bijzonder, en voor een ommekeer richting statiegeld in 2018.

> Sluit je aan bij de Statiegeldalliantie

Statiegeld

Meer over Statiegeld