Studie VBO bewijst: klimaatdoelstellingen zijn haalbaar en betaalbaar

Het VBO lanceerde vorige week een nieuwe studie ‘Reducing Belgium’s Greenhouse Gas footprint’, uitgevoerd door de Boston Consulting Group (BCG). Hoofdconclusies: de doelstellingen voor 2030 zijn haalbaar en betaalbaar, maar de overheid moet nu eindelijk eens uit de startblokken schieten. En bovenal werk maken van een klimaatbeleid op lange termijn.

VBO schuift 28 maatregelen naar voren

BCG identificeerde 28 maatregelen met een significante impact. Het studiebureau keek daarbij naar drie sectoren: industrie, gebouwen en mobiliteit en ziet de mogelijkheid om 24 miljoen ton CO2 te besparen. 

Vier groepen maatregelen springen eruit volgens de onderzoekers: het gebruik van biomassa en aardgas voor proceswarmte, koolstofafvang en -gebruik (CCS/CCU), elektrische personenwagens en gebouwenrenovaties. Voor niet-ETS-sectoren is de 2030-doelstelling nipt haalbaar, voor ETS zijn de knelpunten investeringsdrempels en competitiviteit. Hoewel voor het halen van de doelstellingen grote investeringsinspanningen nodig zijn, bedragen die minder dan 1% van het bbp over de hele periode tot 2030.

Nood aan een investeringsplan op lange termijn

Samen met de evaluatie van de Europese Commissie over het ontwerp van het Belgische Energie- en Klimaatplan, wijst dit rapport van de werkgeversorganisatie onze politici opnieuw duidelijk op de hoofdzaken. Het klimaatbeleid van de komende tien jaar houdt fundamentele keuzes in voor heel onze economie. Snelle actie is noodzakelijk - met een duidelijke focus, zodat investeerders weten wat ze kunnen verwachten voor de toekomst.

Niet te controleren

Het zijn ongetwijfeld knappe koppen bij BCG, maar hun studiewerk is gewoon niet te controleren. BBL trekt alvast de wenkbrauwen op bij de conclusies dat zo veel CO2-besparingen moeten komen van CCS, CCU en het gebruik van biomassa. De impact van elektrische wagens schatten ze erg conservatief in. Die zou pas evenveel kosten als een klassieke wagen tegen 2030. Het gerenommeerde Bloomberg New Energy Finance legt die datum echter al op 2024. En erg opvallend is ook dat elementen als circulaire economie, een betere ruimtelijke ordening (betonstop), landbouw, bosbouw en afvalverbranding lijken te ontbreken in de analyse. 

Dit alles doet toch vragen stellen bij de bewering van VBO dat een verhoging van de 2030-doelstelling niet realistisch is. Deze conclusie lijkt te voorbarig en is in elk geval niet af te leiden uit de cijfers in de studie. Je kan de stelling even goed omkeren: onder de lat blijven en de volle impact van klimaatverandering moeten ondergaan, dat is pas onrealistisch.

Uitgestoken hand

Toch is het signaal dat VBO met deze studie geeft positief. De werkgevers pleiten voor een ambitieus investeringspact en een overheid die een versnelling hoger schakelt. Die boodschap kan BBL alvast volop ondersteunen.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid