Invoering statiegeld beter dan roze zak voor plastic afval

Minister Joke Schauvliege (CD&V) overweegt de invoering van een roze zak voor alle restplastics die niet in de PMD-zak mogen. De roze zak zou helpen om restplastics een betere bestemming te geven: nu worden die plastics bijna allemaal verbrand. Bond Beter Leefmilieu vindt het echter interessanter om statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes. De ruimte die vrijkomt in de blauwe zak kan dan gebruikt worden voor de inzameling van de overige plastics.

Rob Buurman: 'De roze zak zal het zwerfvuilprobleem totaal niet oplossen'

“Roze zak zal bescheiden milieuwinst opleveren”

Op dit moment lopen er enkele proefprojecten naar de inzameling van extra plastics via een roze zak. Bij plastic recyclage is het belangrijk om de plastic petflessen op een zo hoog mogelijke kwaliteit te recycleren. Wanneer alle plastics in één zak worden gestopt, schaadt dat de recyclage van de petflessen. Daarom wordt ook voorgesteld om de roze naast de blauwe zak te gebruiken.

Het probleem is echter dat bij de lopende proefprojecten de combinatie van statiegeld op flessen en blikjes en de blauwe zak totaal niet wordt bestudeerd. Die combinatie heeft nochtans concrete voordelen: de burger hoeft geen extra zak te stockeren, de inzameling en recyclage van de petflessen en andere plastics verbetert én het zwerfvuil daalt met bijna 40%.

“De milieuwinst van een roze zak zal bescheiden zijn en zal het zwerfvuilprobleem totaal niet oplossen,” aldus Rob Buurman, beleidsmedewerker Circulaire Economie bij Bond Beter Leefmilieu.

Meer selectieve en schone inzameling

“We moeten toewerken naar meer selectieve en schone inzameling van verpakkingen. In plaats van een nieuwe roze zak wordt beter werk gemaakt van statiegeld op flessen en blikjes en een uitbreiding van de blauwe zak met restplastics,” zegt Rob Buurman.

Statiegeld

Meer over Statiegeld