Foto Brabantse Milieufederatie (NL)

Intensieve veeteelt vreet aan onze gezondheid

Foto Brabantse Milieufederatie (NL)

Deze week stelde de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) de gezondheidsimpact van industriële veestallen aan de kaak. Onderzoek bewijst dat de risico’s niet te onderschatten zijn: er is sprake van resistentie van bacteriën, virussen en schimmels en er zijn de negatieve effecten van fijn stof. Ook in Nederland en Duitsland trokken organisaties al aan de alarmbel. Er moet zowel op Vlaams als op Europees niveau een duidelijk beleid komen om een antwoord te bieden op deze problematiek.

Per gemeente één miljoen kippen

Het WMF stelde een rapport samen dat de ernst van de situatie duidelijk maakt. Het grote risico zit vooral in een verdere concentratie van onze veestapel in bepaalde gebieden. Vooral West-Vlaanderen en de Kempen hebben te kampen met zo een concentratie aan dieren. In de gemeenten Wuustwezel, Ravels en Hoogstraten worden meer dan één miljoen kippen gehouden. De gemiddelde afstand tussen West-Vlaamse varkensstallen bedraagt 450 meter.

Fijn stof tot nadenken

De uitstoot van veestallen houdt risico’s in: 40% van de uitstoot van het fijn stof in Vlaanderen is afkomstig van de landbouw. Fijn stof verhoogt de kans op longontstekingen. Het antibioticagebruik geeft dan weer resistente bacteriën. Bacteriële infecties worden zo steeds moeilijker te bestrijden. Het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen schimmels zorgt bovendien voor resistente schimmels. In Nederland sterft als gevolg van deze resistentie naar schatting één patiënt per week. De risico’s voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals ouderen, kinderen, zwangere vrouwen en chronisch zieken zijn nog groter. 

Waar blijft het Vlaamse onderzoek?

Eén van de meest frappante besluiten van het rapport is het ontbreken van Vlaamse cijfers. Ondanks de enorme schaal van de Vlaamse veeteelt, gebeurde dus nog geen bevolkingsonderzoek. Ook naar cijfers over de handhaving van beheersmaatregelen zoals luchtwassers blijft het gissen. Technologieën die de uitstoot van de stallen reduceren kosten geld en zijn eenvoudig uit te schakelen. Wat de werkelijke uitstoot op het terrein is, blijft een vraagteken. 

Pas het vergunningsbeleid aan

Even problematisch is het vergunningenbeleid. Bij het verlenen van vergunningen voor stallen wordt enkel rekening gehouden met milieu- en dierenwelzijn. Volksgezondheid komt er niet aan te pas. Een bijsturing van het beleid is dringend nodig. 

Een Europees probleem

De effecten beperken zich uiteraard niet tot Vlaanderen. In Nederland en Duitsland komen gelijkaardige problemen voor. Deze problematiek vereist dus ook een Europese aanpak. In het kader van de hervorming van het Europese landbouwbeleid moet de omslag gemaakt worden naar een duurzame landbouw waarbij ook de gezondheidsimpact op omwonenden in rekening wordt gebracht.

Landbouw West-Vlaamse Milieufederatie

Meer over Landbouw