Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Veroordeling in Nitraatzaak drukt Vlaamse regeringsonderhandelaars met de neus op de feiten: ambitieus mestbeleid is onvermijdelijk

Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Het mestactieplan schiet al meer dan 20 jaar tekort. Onze waterkwaliteit moet beter, om de toekomstige uitdagingen qua drinkwatervoorziening en versterking van onze natuur aan te kunnen.

De Vlaamse regering werd vandaag opnieuw veroordeeld voor haar falend mestbeleid, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag. De waterkwaliteit in Vlaanderen is en blijft barslecht. Deze uitspraak volgt op een eerdere veroordeling in de Nitraatzaak, die de regering zonder gevolg liet. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord moet sluitende maatregelen — zoals de afbouw van de veestapel — bevatten om de belabberde waterkwaliteit te herstellen. Een effectief en ambitieus mestbeleid is nu absoluut onvermijdelijk.

Rechter geeft milieuorganisaties voor de tweede keer gelijk

Milieuorganisaties Bond Beter LeefmilieuDryadeGreenpeaceNatuurpunt en WWF hebben in het najaar van 2022 de Vlaamse regering gedagvaard. De milieuverenigingen wonnen deze zaak: de rechter gaf aan dat de overheid onvoldoende maatregelen neemt om de waterkwaliteit te verbeteren. De Vlaamse regering kreeg 6 maanden de tijd om verscherpte en aanvullende maatregelen te nemen, maar deed dit niet. Daardoor zagen de milieuverenigingen zich genoodzaakt om opnieuw naar de rechtbank te stappen. De rechter gaf de milieubeweging vandaag opnieuw gelijk, en koppelde er deze keer een dwangsom van 1.000 euro per dag aan. 

“Het is triest dat milieuverenigingen keer op keer naar de rechter moeten stappen om de overheid aan haar eigen wetgeving te herinneren”, zegt Mattias Bruynooghe van Natuurpunt“Het is ons uiteraard niet te doen om gelijk te krijgen van de rechter, maar we hopen dat de Vlaamse beleidsmakers nu de kans grijpen om een effectief beleid te voeren.”

Scherp mestbeleid: voorwaarde voor een regeerakkoord

“Het mestactieplan schiet al meer dan 20 jaar tekort”, stelt Ineke Maes van Bond Beter Leefmilieu“Onze waterkwaliteit moet beter: ze moet de toekomstige uitdagingen aankunnen qua drinkwatervoorziening en het versterken van onze natuur.” 

“De Vlaamse onderhandelaars moeten dit vonnis aangrijpen om het roer om te gooien in het landbouwbeleid.  Ze moeten visie en de nodige middelen voorzien om landbouwers te begeleiden naar een landbouwmodel dat loont en in evenwicht is met de natuur”, reageert Joeri Thijs van Greenpeace

De milieubeweging dringt aan op een verdere afbouw van de veestapel, reductie van kunstmest, begeleiding van landbouwers naar grondgebonden veeteelt en agro-ecologische technieken, en striktere handhaving. Enkel met doeltreffend mestbeleid maakt de Vlaamse Regering kans om één van de belangrijkste uitdagingen van deze legislatuur grondig aan te pakken: proper water. Gebeurt dat niet, dan draait de hele maatschappij er voor op.

Landbouw WWF

Meer over Landbouw