Iedereen mee met het klimaat in Wezembeek-Oppem: "Mensen gewoon vertellen dat het zo moet, dat werkt niet meer"

Stel je voor: jij bent een daadkrachtige milieuman of -vrouw, klaar om de gemeente waarvoor je werkt naar een groene toekomst te loodsen. Je hebt een strak plan uitgestippeld en het nodige budget losgepeuterd. Maar… je inwoners blijken er maar weinig zin in te hebben. Daar sta je dan.

Het overkwam Bart Fillé, milieuambtenaar bij Wezembeek-Oppem. “In 2015 maakten we een klimaatactieplan op. Toen we dat ook echt wilden realiseren, werd duidelijk dat de bevolking niet bepaald mee was.” Wezembeek-Oppem heeft een heel eigen karakter: de gemeente ligt tegen Brussel aan, er worden verschillende talen gesproken, de mensen die er wonen zijn vaak erg mondig.

“Onze inwoners laten zich niet zomaar vertellen wat goed voor hen is, ze gaan niet vlotjes iets aanvaarden omdat de gemeente zegt dat het zo moet. Wij hebben zo een paar grote ontgoochelingen meegemaakt: wanneer we naar een buurt trokken met kant-en-klare plannen plus budget voor een nieuw fietspad bijvoorbeeld, en dat daar dan op een enorme muur botste. Het was duidelijk dat wij niet genoeg knowhow in huis hadden om dat te veranderen.”

Enter Ecolife. Mensen de ecologische keuze laten maken in hun leven van alledag, dat is waar zij al jarenlang mee bezig zijn. Nu kregen ze de opdracht om ook de Wezembeek-Oppemnaren op dezelfde duurzame golflengte te krijgen als hun gemeentebestuur. 

Tina Baert van Ecolife: “Het klimaatplan lag op tafel, Wezembeek-Oppem selecteerde zelf vijf punten hieruit. En dan was het aan ons om daarrond een participatietraject uit te stippelen.” Ze lieten er geen gras over groeien en zetten acties op poten: publieksactiviteiten rond tuinen en biodiversiteit onder de noemer ‘Boost je tuin’, een interactieve mobiliteitsbevraging, het ontwerp van en de communicatie rond de Renomobiel, een soort mobiel energieloket. 

Renovatie was een grote uitdaging: op termijn hoort elk gebouw in Wezembeek-Oppem een warm isolatiejasje te hebben. Wezembeek-Oppem huurde een bedrijf in gespecialiseerd in thermografische luchtfoto’s. Een vliegtuigje maakte beelden van het hele grondgebied, waarop je ziet hoeveel warmte er verloren gaat via het dak. Tina: “Hoe zorg je ervoor dat mensen ook echt hun huis gaan isoleren? Dat was onze opdracht: iedereen die nieuwsgierig naar ‘zijn’ foto komt kijken ook in de rest van het verhaal meetrekken. Dat is niet iets dat je snel afhaspelt.”

Het werd een samenwerking tussen vele partners: niet alleen Ecolife en Wezembeek-Oppem, maar ook Haviland, de maatschappij verantwoordelijk voor de foto’s, en 3WPLus, dat werkt aan de ontwikkeling van de bredere regio. 

En het resultaat? Bart: “Er zijn al twee infoavonden geweest, we merken nu dat de mensen inderdaad mee zijn. De inschrijvingen die nog openstaan, gaan we opvangen met individuele gesprekken. Door de subsidies en premies voor renovatie die via de gemeente gaan, hebben we ook een goed zicht op wie zijn huis effectief onder handen neemt. Bovendien leverde Ecolife ook een aantal draaiboeken met participatietechnieken, waarmee we in de toekomst verder aan de slag kunnen.”

Klimaatbeleid Ecolife Gemeente voor de Toekomst

Meer over Klimaatbeleid