Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering.

Om dat doel te realiseren ondersteunt Ecolife overheden, organisaties en bedrijven bij de realisatie van hun ecologische doelstellingen. Hiervoor ontwikkelt en implementeert ze instrumenten voor impactmeting, vormingspakketten en milieuzorgprocessen. Kenmerkend voor de aanpak van Ecolife zijn maatwerk, participatie en empowerment: stakeholders worden actief en procesmatig betrokken bij de planning en uitvoering van milieuzorgtrajecten.

Ecolife is licentiehouder van verschillende tools rond ecologische impactmeting:

  • Global Footprint Network meet de ecologische voetafdruk.
  • Bilan Carbone® berekent de koolstofvoetafdruk.
  • Water Footprint Network berekent de watervoetafdruk.

De organisatie is ook partner van Global Action Plan International en werkt met het programma EcoTeam en innoverende modellen rond gedragsverandering.