“Goede uitwerking mobiliteitsbudget is voordelig voor werknemers met én zonder salariswagen”

Bond Beter Leefmilieu is tevreden met de nieuwe maatregelen van de federale regering om loon uit te keren in euro’s en niet in wagens of diesel. Een goede uitwerking kan voordelig zijn voor de werknemers met en zonder salariswagen doordat de files verminderen, de luchtvervuiling afneemt en de vrijheid bij mobiliteitskeuzes toeneemt.

Een paar feiten op een rijtje

  • Het Federaal Planbureau berekende dat de huidige fiscale regeling ertoe leidt dat mensen met een bedrijfswagen 6000 km meer rijden. Daardoor zijn de files langer en neemt de luchtvervuiling toe. Dat leidt tot maatschappelijke schade die per salariswagen maar liefst 2300 euro bedraagt.
  • De Europese Commissie beveelt België aan om het fiscaal stelsel voor bedrijfswagens aan te passen zodat het voordeliger is om loon uit te keren in euro’s, niet in wagens en diesel. Zo kunnen de files en milieuvervuiling verminderen.
  • Ongeveer 80% van de 850.000 bedrijfswagens in België zijn dieselvoertuigen. Ze stoten te veel stikstofoxiden (NOx) uit en belasten zo de lokale luchtkwaliteit. In ons land overlijden er jaarlijks 2300 mensen vroegtijdig door de hoge concentratie aan stikstofoxiden.

Een goed voorstel

"Nu kan iemand z’n loon opdrijven door meer met de salariswagen te rijden: dat is te gek voor woorden."

“Met de invoering van een mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen, kunnen mensen zelf kiezen hoe ze zich verplaatsen en of ze extra netto loon verkiezen boven een bedrijfswagen. Ook de tankkaart wordt onder handen genomen: door de fiscale aftrekbaarheid ervan af te bouwen, kan de perverse stimulus om meer privékilometers met de salariswagen af te leggen doorbroken worden. Nu kan iemand z’n loon opdrijven door meer met de salariswagen te rijden: dat is te gek voor woorden. We zijn dus tevreden dat de federale overheid een eerste stap zet om een einde te maken aan haar subsidies voor filevorming en luchtvervuiling,” aldus Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu.

Bedrijven hoeven niet te wachten Bedrijven en werknemers die inzetten op een duurzaam mobiliteitsbeleid, zullen voordeel hebben bij deze hervorming. Doordat ze het gebruik van de tankkaart voor privéverplaatsingen nu al limiteren, inzetten op een bedrijfswagenpark met een lage CO2-uitstoot en de vrije mobiliteitskeuze aanmoedigen, zullen ze minder belastingen moeten betalen.

“Bedrijven hoeven trouwens niet te wachten op de concrete implementatie van de maatregelen. Ze kunnen best nu al hun car policy bijsturen om de kosten te drukken. Daarmee helpen ze ook de samenleving vooruit, want de files en luchtvervuiling zal afnemen als meer ondernemingen voor duurzame mobiliteit kiezen,” besluit Jonathan Lambregs. 

Salariswagens en tankkaart

Meer over Salariswagens en tankkaart