Elektrificatie bedrijfswagenpark is grote stap vooruit voor het klimaat en de luchtkwaliteit

Bond Beter Leefmilieu juicht de beslissing van de federale regering om het bedrijfswagenpark te elektrificeren door alleen nog volledig elektrische wagens fiscaal aftrekbaar te maken toe. “België is het eerste land in Europa dat deze maatregel doorvoert en plug-inhybrides terecht dezelfde behandeling geeft als fossiele wagens", stelt Laurien Spruyt, expert mobiliteit en klimaat van Bond Beter Leefmilieu. 

“De elektrificatie van het bedrijfswagenpark halveert de CO2-uitstoot van het Belgische wagenpark tegen 2030 en zorgt voor een betere luchtkwaliteit in onze steden. Daarnaast vergemakkelijkt de maatregel ook de overstap naar een elektrisch voertuig voor wie geen bedrijfswagen heeft”, vult Laurien Spruyt aan. Het voorstel zorgt voor een snellere beschikbaarheid van elektrische modellen op de tweedehandsmarkt en zo voor een groter aanbod van betaalbare modellen, waardoor de aankoop ook voor privépersonen gemakkelijker wordt. Daarnaast stimuleert deze beslissing ook de plaatsing van publieke en semipublieke laadpalen fiscaal. Daar kunnen mensen zonder bedrijfswagen ook van profiteren. Ten slotte laat de maatregel het vertrouwen in elektrisch vervoer stijgen.

Hoewel de elektrificatie van de bedrijfswagens een aanzienlijke stimulans betekent voor de vergroening van het wagenpark, pleit de milieubeweging ook voor een onmiddellijke afschaffing van de tankkaart, in het bijzonder voor plug-inhybrides, en een geleidelijke afbouw van het fiscaal gunstregime voor salariswagens. Bedrijfswagens zorgen namelijk ook voor andere problemen, zoals te veel ruimtegebruik, file en verkeersonveiligheid. Ze kosten de staatskas miljarden euro's(*). De brede fiscale hervorming, die minister van Financiën Van Peteghem voorbereidt, moet de subsidies voor fossiele brandstoffen afbouwen.

(*) Subsidies in 2019: tankkaarten (480,8 miljoen euro), bedrijfswagens (1,968,3 miljard euro)

Salariswagens en tankkaart

Meer over Salariswagens en tankkaart