Foto Samenhuizen

Go cohousing? Ontdek de voordelen voor jouw gemeente

Foto Samenhuizen

Terwijl bouwvakkers druk in de weer zijn op een terrein in Heverlee, kijkt een twaalftal gezinnen enthousiast toe. Binnenkort wordt hier de eerste steen gelegd van hun gemeenschappelijke stulp: cohousing De Sijs. Met dat project wil Leuven tegemoetkomen aan de behoeften van haar inwoners en tegelijk duurzaam bouwen in de kijker zetten. De stad en AGSL riepen de hulp in van Samenhuizen vzw. Samen met de bewoners, maakten ze van De Sijs een voorbeeldproject.

Eerste steen

Op een terrein aan de Geldenaaksebaan in Heverlee (Leuven) zijn bouwvakkers druk in de weer. Een twaalftal gezinnen kijkt toe, vol ongeduld en enthousiasme. Binnenkort wordt hier de eerste steen gelegd van hún woning, hun gemeenschappelijke stulp. Tot enkele jaren geleden kenden ze elkaar niet. Vandaag zijn het medebewoners van cohousing De Sijs.

Cohousing zit in de lift. Steeds meer mensen delen een keuken, eetkamer, tuin of zithoek, bovenop hun eigen privaat gedeelte. De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) kunnen die trend alleen maar toejuichen. Ze besloten om zelf een cohousingproject uit de grond te stampen. “Net zoals vele Vlamingen, beseft ook de stad Leuven dat we creatief op zoek moeten naar nieuwe woonvormen om ruimte en energie te besparen”, vertelt Mohamed Ridouani, Leuvense schepen van Leefmilieu en Vastgoed. “Met het cohousingproject aan de Geldenaaksebaan, geven we die nieuwe woonvormen alle kansen.”

Samen uit, samen thuis

Het project werd een primeur voor Leuven. Het was de eerste keer dat de stad zoiets organiseerde. Extra hulp was dus welkom. “AGSL, het stadsontwikkelingsbedrijf, nam met ons contact op om het project te begeleiden”, vertelt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw. “Zo gingen we samen aan de slag. We bereidden mee het verkoopsdossier voor, adviseerden de stad omtrent de timing en fasering van het verloop, gaven ervaring door, staken mee de publieke infomomenten in elkaar, enzovoort.”

De Leuvenaars reageerden enthousiast. Nog voor alle details over het project bekend waren, stelden al 200 mensen of gezinnen zich kandidaat. Het was uiteindelijk bewonersgroep De Sijs die met de pluimen ging lopen. Zij konden van start met het uittekenen van hun gemeenschappelijke woonproject.

Eco cohousen

“In het ontwerp en de indeling van het gebouw waren de bewoners vrij”, zegt Mohamed Ridouani. “Wel vroegen we dat het gebouw zou voldoen aan de strenge energienormen. Zo past het project mooi in ons verhaal van Leuven Klimaatneutraal.” Dat was voor de bewonersgroep geen struikelblok, integendeel. Aan de Geldenaaksebaan zal een duurzaam gebouw verrijzen met een houtskeletten structuur, een gevel in kurk en zonnecollectoren voor warm water. Op de bewonersparking komt ruimte voor deelwagens en -fietsen. 

Tevreden terugblikken

Bij AGSL kunnen ze alleen maar tevreden terugblikken op het project en de samenwerking met Samenhuizen vzw. “Samenhuizen vzw hielp de stad zijn koudwatervrees overkomen en de stap te zetten naar actie”, blikt Katrien Van Uytsel terug. “Bij het stadsontwikkelingsbedrijf, dat verantwoordelijk is voor de initiatie van het project, heeft de ondersteuning een cruciale rol gespeeld. Samenhuizen vzw heeft, samen met Bond Beter Leefmilieu, het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en AGSL zelf, een belangrijke rol gespeeld in de begeleiding van de de stad. Dankzij die begeleiding kon AGSL vlot overgaan tot een erfpachtverlening aan de groep en is De Sijs nu vlot gestart met de bouw van de woningen.”

En jouw gemeente?

Als gemeentebestuur kan je er bijna niet meer omheen: gemeenschappelijk wonen (waaronder cohousing) maakt deel uit van de toekomst. Het past in een goede ruimtelijke ordening, creëert levende kernen en gaat eenzaamheid tegen. “Heel wat gemeenten beseffen dat ook en willen er graag mee aan de slag”, vertelt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw. “Toch spelen ze nog niet altijd een actieve rol, terwijl het belangrijk is om dat toch te proberen. Zowel bij huisdelen, cohousing als woongroepen voor 50-plussers, kunnen zij faciliteren, initiatief nemen en stimuleren.”

Dit artikel verscheen eerder op de website van Gemeente voor de Toekomst.

Samen van onze steden en gemeenten bruisende, groene en fijne plekken maken. Daar zet Gemeente voor de Toekomst op in. Ben je geëngageerd en wil je vooruitgang boeken? Als burger, onderneming of bestuur? Alle nieuws, inspiratie en wie kan helpen, vind je op onze website.

Duurzaam bouwen en wonen Samenhuizen Gemeente voor de Toekomst

Meer over Duurzaam bouwen en wonen