Fietser spekt de staatskas, bedrijfswagen haalt hem leeg

Een fietser is gezonder en kost de overheid dus minder ziektekosten

Wanneer je je met de wagen verplaatst, betaal je voor de brandstof, de aankoop, verzekeringen en onderhoud. De maatschappelijke kosten van die verplaatsing moet je maar voor een deel betalen. Dat gebeurt onder andere via belastingen. Onderzoekers van Transport&Mobiliy rekenden uit wat het aandeel is van die bijdrage per vervoersmiddel. Resultaat: de bedrijfs- en aardgaswagens jagen de overheid op kosten die de fietser met zijn gezonde levensstijl net helpt verminderen.

Een wagen op diesel stoot broeikasgassen uit, vervuilt de lokale lucht en veroorzaakt mogelijk ongevallen. Het ziekenhuisbezoek of de klimaatopwarming die daarvan het gevolg is, kost geld. Dat zijn de maatschappelijke kosten. Het gaat dan over zowel milieu- als gezondheidskosten en de kosten gerelateerd aan het fileleed. Dat zijn kosten die door alle belastingbetalers samen gedragen worden, en niet door de individuele gebruiker.

Fietser spekt staatskas

In tegenstelling tot alle andere vervoersmiddelen, brengt een fietser geen maatschappelijke kosten met zich mee. Integendeel, fietsen vermindert de maatschappelijke kost en draagt dus bij aan de staatskas. Een fietser is namelijk gezonder, minder ziek en kost de overheid daarom minder ziektekosten.

Dieselbedrijfswagen

De tegenpool van de fietser is de dieselbedrijfswagen. Dankzij de gunstige fiscale regeling slaagt die laatste erin het merendeel van de maatschappelijke kosten te ontlopen. De totale maatschappelijke kost van die wagen op een afstand van 100 kilometer bedraagt 20,5 euro. Daarvan draagt de gebruiker 21% bij, of 4,3 euro. Bij priv├ęgebruik van een dieselwagen loopt dat percentage op tot 43%.

Bijdragen ontvlucht

Bij vliegen draagt de gebruiker amper op voor de milieuschade van zijn verplaatsing: 8% van de maatschappelijke kosten van 200 euro draagt de gebruiker zelf. De overige 92% wentelt ze af op de overheid.

Aardgas wederom niet duurzaam

Het rapport stelt de fiscale stimuli voor aardgaswagens in vraag omdat een wagen op aardgas evenveel maatschappelijke kosten met zich meebrengt als een dieselwagen. De milieukost en de congestiekost gerelateerd aan een dieselwagen zijn gelijk aan die van een aardgaswagen.

De bijdrage van de gebruiker aan de maatschappelijke kost, ligt bij aardgaswagen dankzij de fiscale voordelen, nog lager dan bij gebruik van een dieselbedrijfswagen. De grafiek hieronder geeft dat duidelijk weer.

Bron: DeRedactie

Luchtkwaliteit Salariswagens en tankkaart

Meer over Luchtkwaliteit, Salariswagens en tankkaart