Belgen rijden meer kilometers met meer salariswagens. Remedie: slimme kilometerheffing

In 2015 legden de Belgen opnieuw meer kilometers af met hun wagen. De teller klokte af op 84,2 miljard kilometer. Reden van de stijging: meer wagens op de baan. Met name de salariswagens zitten in stijgende lijn. In het vierde kwartaal van 2015 waren er in ons land in totaal 424.642 salariswagens ingeschreven, 5,2 procent meer dan in 2014.

De cijfers komen uit een studie over het aantal afgelegde kilometers door Belgische voertuigen die de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer uitvoerde. Het totaal aantal kilometers steeg met 1,6 procent ten opzichte van 2014 tot 84,2 miljard kilometer in 2015. Een nieuw record.

Salariswagens

Salariswagens nemen 12,9 miljard kilometer van het totale aantal voor hun rekening. in andere woorden: 7,6% van de personenwagens is verantwoordelijk voor 15,4% van de afgelegde kilometers. Beduidend meer dan het gemiddelde dus. Het aantal kilometers gereden door de salariswagen nam ook sterker toe dan het totaal, namelijk met 3,2%.

Die cijfers bevestigen de bevindingen van het Federaal Planbureau in zijn studie van februari dit jaar: iemand die een salariswagen ter beschikking heeft, rijdt 6.000 km meer per jaar dan iemand zonder een dergelijke verkapte vorm van verloning.  Die overconsumptie leidt tot een maatschappelijk verlies van meer dan 2.300 euro per salariswagen.

Loon in euro’s

Om de groei van de salariswagen en de daarmee afgelegde kilometers tegen te gaan, is een dringende herziening van de fiscaliteit nodig. De voorstellen die nu op tafel liggen als onderdeel van een ontwerp van programmawet, zijn een eerste stap in de goede richting. Maar de hervormingen moeten er zo snel mogelijk toe leiden dat loon wordt uitgekeerd in euro’s, niet in diesel of wagens.

Fileleed

Ons land kreunt elk jaar harder onder de files. Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de filezwaarte in Vlaanderen de afgelopen vijf jaar met 35% is toegenomen. Het afgelopen jaar alleen al was er een stijging van 15%. Tot en met oktober stond er dit jaar gemiddeld 141 kilometer file op werkdagen, tegenover 136 kilometer in 2015. 

Daar zal volgens het Federaal Planbureau niet snel verandering in komen. Het aantal reizigerskilometers tot 2030 zal met meer dan 10% toenemen, als gevolg van de bevolkingsgroei.

Slimme kilometerheffing

De files kosten onze maatschappij veel geld: 10,58 euro per personenwagen per uur. Het staat absoluut buiten kijf dat onze wegen een verdere groei van wagens en kilometers niet kunnen slikken. Daarom is er nood aan een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen, ook personenwagens. 

Eind vorige maand bleek nog dat een kilometerheffing voor vrachtwagens alleen geen oplossing biedt. Langere files en de verplichte rij- en rusttijden leiden ertoe dat transportbedrijven meer vrachtwagens inschakelen om hun bestellingen op tijd te leveren.

Salariswagens en tankkaart

Meer over Salariswagens en tankkaart