Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

 Hoewel de federale overheid hiermee nieuwe stappen zet, blijft de grote omwenteling uit - © Didier Weemaels

Begrotingsakkoord zet klimaatstappen vooruit, maar regering laat kansen liggen

 Hoewel de federale overheid hiermee nieuwe stappen zet, blijft de grote omwenteling uit - © Didier Weemaels

Twee dagen na de klimaatmars waarop meer dan 50.000 betogers grotere klimaatambitie vragen, presenteert de federale regering vandaag haar begrotingsakkoord. Bond Beter Leefmilieu (BBL) ziet in het akkoord enkele positieve klimaatmaatregelen: een vliegtaks voor korteafstandsvluchten, een inperking van de subsidies voor professionele diesel en een hervorming van de federale heffingen op de elektriciteitsfactuur naar accijnzen. Hoewel de federale overheid hiermee nieuwe stappen zet, blijft de grote omwenteling uit. De regering laat met dit akkoord kansen liggen om de economie sneller te vergroenen. 13 miljard aan fossiele subsidies blijft onaangeroerd. En de investeringsnoden van het openbaar vervoer en de overheidsgebouwen zijn nog verre van gelenigd.

Nood aan afbouwplan fossiele subsidies

Een instapbijdrage voor vluchten van minder dan 500 kilometer moet verplaatsingen met de trein naar Parijs of Londen competitiever maken; deze maatregel zou 30 miljoen euro moeten opleveren. Ook de torenhoge subsidies voor professionele diesel worden eindelijk aangepakt en staan voor 50 miljoen euro in de begroting ingeschreven.

BBL is tevreden dat deze scheeftrekkingen eindelijk aangepakt worden. Toch is de kloof tussen het potentieel en de effectieve maatregelen nog erg groot. De afstandslimiet tot 500 kilometer laat vluchten naar pakweg Berlijn en Genève buiten schot, afstanden die nochtans perfect met de trein te doen zijn. Maar nog veel belangrijker: het totale bedrag aan fossiele subsidies voor vrachtvervoer en luchtvaart is een veelvoud van wat de begroting nu in het vizier heeft. Kortingen op accijnzen voor professionele diesel belopen 981 miljoen per jaar; btw-vrijstellingen voor vliegtickets klokken af op 446,5 miljoen per jaar. 

BBL dringt erop aan om snel werk te maken van een omvattend plan om de 13 miljard euro per jaar aan fossiele subsidies in alle sectoren uit te faseren de komende jaren. 

Hervorming energiefactuur goed nieuws voor verduurzaming energiesysteem 

De regering haalt alle federale heffingen uit de energiefactuur en zet ze om in een accijns die vanaf volgend jaar bevroren wordt op het niveau van dit jaar. Hiermee wil de federale regering ook het pad effenen voor een taxshift van accijnzen op elektriciteit naar accijnzen op gas. BBL steunt deze hervorming van de energiefactuur. De huidige heffingen, die eenzijdig op elektriciteit liggen, werken immers de elektrificatie tegen, terwijl dit nochtans de weg is naar een verdere verduurzaming van ons energiesysteem. Ook de plafonnering van de toekomstige accijnzen is goed nieuws, want zo wordt vermeden dat onder meer de uitbouw van wind op zee in de Prinses Elisabeth-zone leidt tot een stijging van de energiefactuur.

Het totale bedrag aan fossiele subsidies voor vrachtvervoer en luchtvaart is een veelvoud van wat de begroting nu in het vizier heeft.

Hoger investeringsritme is essentieel

De federale regering kondigde nog een reeks bijkomende klimaatinvesteringen aan, bovenop de middelen van het relanceplan. Het spoor ontvangt de komende drie jaar 250 miljoen euro extra. De Regie der Gebouwen mag op 120 miljoen extra rekenen voor energetische renovaties en laadinfrastructuur. En 26,2 miljoen euro is voorzien voor projecten rond waterstof. 

Dat is goed nieuws, maar zelfs met deze extra middelen zal het investeringsritme niet volstaan om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Alle ogen gericht op het energie- en klimaatplan

Met deze begrotingsoefening is de kous dus niet af. België moet tegen 2023 haar energie- en klimaatplan in lijn brengen met de Europese doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te reduceren. België zal nog een stevige tand moeten bijsteken om die doelstelling te halen.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid