Bedrijfsleven, milieubeweging en middenveld vragen samen om renovaties tot speerpunt van economische heropbouw te maken

Een unieke coalitie van bedrijfsleven, milieubeweging en maatschappelijk middenveld roept de Vlaamse regering op om in te zetten op renovaties als antwoord op de economische crisis. De renovatiegraad aanzwengelen kan tot 35.000 nieuwe jobs opleveren tegen 2040 en is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. De coalitie presenteert vier voorstellen: een ambitieus financieringspakket, actieve renovatiebegeleiding voor elke Vlaming, een EPC voor elk gebouw en een verplichting tot renovatie na verkoop, en toeleiding naar de bouwsector.

De economische crisis hakt er zwaar in. Vlaanderen telde in mei 198.000 werkzoekenden, 13,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de energie- en klimaatdoelstellingen vormen een stevige uitdaging. Slechts 3,5 procent van onze woningen voldoet aan de langetermijndoelstelling wat betreft energieprestaties. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het nodig dat we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. Dat betekent dat de renovatiegraad moet verdriedubbelen naar minstens 3 procent per jaar.

Elke crisis biedt kansen. Die liggen nu heel duidelijk in de bouwsector. Elk miljoen euro investeringen in renovaties van gebouwen levert tot 18 lokale en stabiele jobs op. De renovatiesector kan in Vlaanderen tot 35.000 extra banen kan opleveren tegen 2040. De Vlaamse Confederatie Bouw berekende dat 480 miljoen euro aan overheidsuitgaven tot 2,8 miljard euro aan investeringen kunnen uitlokken in de bouwsector.

Als speerpunt van het post-corona heropbouwbeleid vraagt de coalitie de Vlaamse overheid om een actieve rol te spelen bij renovaties, niet enkel als facilitator, maar ook als financierder door :

  • Een ambitieus financieringspakket en aantrekkelijk fiscaal kader te voorzien dat renovaties en hernieuwbouw stimuleert, net als voldoende middelen voor de bouw en renovatie van sociale woningen en aangepaste ondersteuning van kansengroepen bij de renovatie van hun woning. De Vlaamse overheid kan daarvoor maximaal gebruikmaken van de Europese middelen die de komende maanden zullen vrijkomen. 
  • Zorg voor actieve professionele renovatiebegeleiding voor elke Vlaming, met aandacht voor energiebesparing, leefcomfort, gezondheid en kwaliteit.
  • Maak een EPC voor elk gebouw en verplichting tot renovatie na verkoop gekoppeld aan een sterke fiscale stimulus zoals verlaagde registratierechten. Op die manier zal de energiezuinigheid van een woning sneller reflecteren in de vastgoedwaarde.
  • Zet sterk in op opleiding van personeel voor en toeleiding naar de bouwsector. De werkloosheid bestrijden en vermijden dat de renovatieversnelling vastloopt op gebrek aan gekwalificeerd personeel gaan hand in hand.

Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu en coördinator van Energy Saving Pioneers, wijst op de brede steun voor een stimulerend renovatiebeleid en de ongeziene samenstelling van de coalitie: “Het bedrijfsleven, de milieubeweging en het middenveld geven samen een krachtig signaal: gebouwen renoveren levert drie keer winst op. het helpt de economie op een duurzame manier weer overeind, is goed voor de gezondheid en de energiefactuur en het zet Vlaanderen weer een stuk op weg richting de klimaatdoelstellingen. Bovendien levert die klimaatwinst op langere termijn ook nettowinst op voor de overheid.”

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, benadrukt het belang van  de bouwsector voor de Vlaamse economie: “Gerichte overheidsuitgaven in de bouwsector zullen leiden tot een veelvoud van investeringen in de meest uiteenlopende bouwactiviteiten. Deze gerichte investeringen in bouw en duurzaamheid kunnen een bijkomende economische groei per jaar creëren van meer dan 2% voor 2020 en 2021. Inzetten op energetische renovaties leidt tot plaatselijke jobcreatie en energie-efficiënte woningen. Win-win voor klimaat en economie.”

Lees de volledige open brief hier.



De ondertekenaars zijn: Agoria, Bond Beter Leefmilieu, Bouwunie, Dialoog, Energy Saving Pioneers, Flux50, Gents Milieufront, Gezinsbond, Greenpeace, Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), ODE Vlaanderen, OVED, ORI, Pixii, Renovate Flanders, Samenlevingsopbouw, The Shift, Techlink, VIBE vzw, Vlaamse Confederatie Bouw, VOKA, WWF

Duurzaam bouwen en wonen Klimaatbeleid

Meer over Duurzaam bouwen en wonen, Klimaatbeleid