De luchthaven palmde illegaal een stukje landbouwgebied in. © Ad Meskens / Wikimedia Commons

BBL en Vliegerplein burgerlijke partij bij rechtszaak tegen illegaal stuk startbaan luchthaven Antwerpen

De luchthaven palmde illegaal een stukje landbouwgebied in. © Ad Meskens / Wikimedia Commons

Het Parket dagvaardt morgen de uitbater van de luchthaven van Antwerpen voor de correctionele rechtbank voor het illegaal gebruik van een veiligheidszone in landbouwgebied. Die zone achter de startbaan is noodzakelijk om grotere vliegtuigen te kunnen ontvangen, maar net deze types vliegtuigen veroorzaken de meeste geluidshinder en hebben de grootste klimaatimpact. Daarom stellen BBL en Vliegerplein zich als milieu- en burgerbewegingen burgerlijke partij.

Illegale praktijken

De internationale veiligheidsvoorschriften bepalen dat er in het verlengde van de start- of landingsbaan een verharde veiligheidszone of RESA (‘Runway End Safety Area’) moet liggen, zonder obstakels. Er was echter geen veiligheidszone aan de kant van het Fort 3 in Borsbeek waardoor grotere typen vliegtuigen er niet mochten opstijgen of landen. Bij het ondertunnelen van de Krijgsbaan ter hoogte van de landingsbaan (2013-2015) werd echter sluiks in de landbouwzone een verharde veiligheidszone aangelegd met een oppervlakte van 8100m². Nadien ging er een laagje teelaarde overheen en werd er ingezaaid met gras. Door de grotere illegale veiligheidszone kunnen grotere vliegtuigen nu wel landen in Deurne. Het gaat vooral om toeristische vluchten, zoals de Embraers van TUI. 

Het parket dagvaardt zowel de LEM (Luchthaven Exploitatie Maatschappij), de private uitbater van de luchthaven van Deurne, als de NV LOM (Luchthaven OntwikkelingsMaatschappij), het vennootschap volledig in handen van het Vlaams Gewest. De LOM liet met publieke middelen en zonder vergunning de werken uitvoeren in het landbouwgebied ten voordele van de LEM. Na de privatisering van de uitbating kon de LEM vanaf oktober 2014 de luchthaven van Deurne zo uitbouwen tot een toeristische luchthaven.

“Als burgerlijke partijen vragen we om deze illegale exploitatie van de luchthaven in de landbouwzone stop te zetten. Dat daardoor geen grote vliegtuigen meer kunnen landen in Deurne, zou een hele stap vooruit zijn voor de gezondheid van de omwonenden, voor het klimaat en voor het milieu”, aldus Erik Grietens van BBL. 

Het gewestplan bepaalt dat het terrein landbouwgebied is en geen luchthaventerrein. Het ingepalmde stukje was ook geen onderdeel van de milieuvergunning uit 2004. De bevoegde inspectiediensten stelden, na klachten van Vliegerplein, verschillende pv’s op. De LEM ging echter gewoon verder met de overtredingen.

Tegen de stedenbouwkundige overtredingen loopt een aparte rechtszaak, die momenteel hangende is bij het Hof van Beroep.

De huidige milieuvergunning van de luchthaven van Deurne loopt af in 2024. Naar verwachting zal de LEM in het najaar een nieuwe vergunning aanvragen. In voorbereiding daarvan wordt nu een milieu-effecten-rapport opgemaakt, waarin de mogelijke gevolgen van de luchthaven voor mens en milieu onderzocht worden. Uiteraard speelt het al dan niet mogen gebruiken van deze RESA daarbij een belangrijke rol. Als een nieuwe vergunning het gebruik van de RESA in het landbouwgebied uitsluit, kunnen er niet langer grote vliegtuigen landen op Deurne.

Plaats voor een groene long

Volgens BBL en Vliegerplein kan de luchthaven van Deurne beter sluiten. “Deze luchthaven veroorzaakt veel milieuvervuiling en is niet rendabel. De luchthaven kan enkel overleven dankzij miljoenen euro’s subsidies die de Vlaamse overheid jaarlijks toekent. Vliegerplein en BBL ijveren voor een positief project, zoals het maken van een parkzone als noodzakelijke bijkomende groene long van Antwerpen. Dit werd in het gewestplan van 1979 reeds voorzien, na een ruime consultatie van de betrokken gemeenten en de bewoners,” zegt Piet Deroeck van Vliegerplein.

Luchtvaart

Meer over Luchtvaart