Herbekijk het webinar: Welke toekomst voor Brussels Airport?

De luchthaven van Brussels Airport is een belangrijke bron voor economische activiteit en tewerkstelling in ons land. Maar het hoge aantal (dag- én nacht-) vluchten en de voorziene groei van de luchthaven leggen sinds decennia een serieuze hypotheek op de leefkwaliteit en gezondheid van de omwonenden. Bovendien slaagt de luchthaven er niet in om haar broeikasgasuitstoot onder controle te krijgen.

In dit webinar geven we het woord aan enkele betrokkenen die, vanuit verschillende invalshoeken, hun licht laten schijnen op de toekomst van de luchthaven. We dagen hen uit zich uit te spreken over een aantal prangende vragen:

  • Is er plaats voor nachtvluchten in een dichtbevolkte regio?
  • Valt een plafond op het aantal vluchten te verzoenen met de belangrijke rol die Brussels Airport speelt voor de bereikbaarheid van ons land?
  • Moet Brussels Airport, als luchthaven van de hoofdstad van Europa, een voortrekkersrol spelen in het terugdringen van broeikasgassen?
  • Hoe kunnen we aan de werknemers van de luchthaven garanderen dat hun jobs behouden blijven én dat de kwaliteit van hun werk er op vooruitgaat?

We geven het woord aan deze personen:

  • Marc Goethals is cardioloog aan het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis in Aalst, en een autoriteit op het vlak van de gezondheidsschade door vliegtuiglawaai. Hij pleit vanuit zijn medische achtergrond al jaren voor een luchthaven op maat van de omwonenden. (presentatie)
  • Walter Manshanden is medeoprichter van het onderzoeksbureau Netherland Economic Observatory. Hij is gespecialiseerd in regionaal-economische vraagstukken. In Nederland volgt hij de discussies over de verdere ontwikkeling van Schiphol en andere luchthavens op de voet op. (presentatie)
  • Hans Elsen is nationaal secretaris luchtvaart bij ACV. Hij komt namens de werknemers van de luchthaven op voor het recht op duurzame werkgelegenheid en kwaliteitsvolle jobs. (presentatie)
  • Naomi Cambien is beleidsexperte luchtvaart bij Bond Beter Leefmilieu, met bijzondere expertise over de oplossingen om de klimaatimpact van het vliegverkeer terug te dringen. (presentatie)

Luchtvaart Wij liggen er wakker van!

Meer over Luchtvaart