Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Oostendse vrachtluchthaven verzwakt inwoners, milieu én Vlaamse economie

Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Smoor deze zinloze, schadelijke en kortzichtige kostenpost in de kiem: deze vlieger gaat niet op.

De luchthaven van Oostende vraagt een nieuwe vergunning aan. Ze wil tot liefst 15 keer meer vrachtvluchten aantrekken, overdag én ‘s nachts. Zo hoopt ze te concurreren met de vrachtluchthaven van Luik, waar e-commerceplatform Alibaba zich geworteld heeft. Die extra vluchten zullen voor veel milieuvervuiling en overlast voor omwonenden zorgen, terwijl de luchthaven verlieslatend blijft en wij ondertussen onze afhankelijkheid van buitenlandse import versterken op de kap van de eigen producenten. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en de West-Vlaamse Milieufederatie dienden daarom samen een bezwaarschrift in. 

Stille nacht, heilige nacht

Met deze nieuwe vergunningsaanvraag wil de Oostendse luchthaven een ‘logistieke hub voor de kustregio’ worden. Om nabije markten als Nord-Pas-de-Calais, het Verenigd Koninkrijk en Nederland te kunnen bedienen, zoekt de luchthaven toestemming om het aantal  vrachtvluchten te vervijftienvoudigen ten opzichte van vandaag. Zo wil Oostende binnen de 10 jaar stijgen tot de top 20 van de Europese vrachtluchthavens. Veel van die vrachtvluchten zijn nachtvluchten, wat uiteraard geluidsoverlast meebrengt, nog los van de toegenomen luchtvervuiling en klimaatimpact. Volgens het milieueffectrapport zal het aantal ernstig gehinderden rond de luchthaven meer dan verdubbelen. 

Ook bij het economisch nut van meer vrachtvluchten zijn grote vraagtekens te plaatsen. De Vlaamse regering liet twee jaar geleden een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opmaken voor de regionale luchthavens. En volgens deze MKBA is een hub in Oostende economisch niet zinvol. Volgens de MKBA zullen de logistieke kosten snel oplopen als vluchten naar een eerder perifere locatie als Oostende-Brugge moeten uitwijken. “Hier komt de spanning van de scenario’s met de werkelijke marktkansen naar boven. Voor air cargo zijn de unique selling points van Oostende-Brugge niet even sterk als deze van omliggende luchthavens als Brussels Airport, Luik en Maastricht-Aachen Airport.”

Een tweede Alibaba? 

In de media verschijnen ondertussen berichten dat de luchthaven van Oostende toch blijft mikken op vrachtvluchten die nu naar Zaventem of Luik gaan. Daarvoor wordt duidelijk ook gekeken naar vrachtvluchten uit China en Azië, waarvoor de luchthaven alvast een Chinees sprekende Sales Director aanstelde. Het is echter zowel vanuit milieuoogpunt als vanuit economisch en geopolitiek oogpunt wel duidelijk dat we niet meer maar net minder moeten importeren uit China. De komst van het e-commercebedrijf Alibaba naar Luik heeft ervoor gezorgd dat de import van goedkope spullen uit China sterk is toegenomen. 

Om het met de woorden van professor internationale politiek Jonathan Holslag in Terzake te zeggen: "We hebben afhankelijkheden opgebouwd ten opzichte van China die we nog moeilijk kunnen afbouwen, maar we mogen de rode loper niet blijven uitrollen. Op Europees niveau, maar ook bij ons moeten stappen gezet worden. En voor Alibaba wordt dat vrij urgent, want de uitbreidingsplannen zijn al goedgekeurd: ze willen verdrievoudigen. Als dat een verderzetting is van de trafiek die zich de voorbije jaren heeft ontwikkeld, zitten we met een groot probleem. De voorbije jaren is de Belgische uitvoer via luchttransport richting China met 400 miljoen afgenomen en de import uit China met 1 miljard toegenomen. Doe dat maal drie en je hebt een gigantisch probleem."

Luchthaven blijft verlieslatend

Uit die MKBA bleek ook dat de luchthaven van Oostende zwaar verlieslatend is. De luchthaven kan enkel overleven dankzij de miljoenensubsidies die de Vlaamse overheid jaarlijks toekent en die zelfs groter zijn dan de omzet die ze draait. Ook met de extra vluchten die nu aangevraagd worden, zal de luchthaven in de toekomst verlieslatend blijven. Smoor deze zinloze, schadelijke en kortzichtige kostenpost in de kiem: deze vlieger gaat niet op.

Luchtvaart Greenpeace

Meer over Luchtvaart