De milieubeweging en de omwonenden vragen bemiddeling om tot ernstige maatregelen te komen die iets doen aan de ontoelaatbare gezondheids- en milieuschade rond de luchthaven.

BBL en bewonersgroepen vragen ernstige maatregelen voor omwonenden: “Brussels Airport verschuift louter de nachtvluchten, maar schrapt ze niet”

De milieubeweging en de omwonenden vragen bemiddeling om tot ernstige maatregelen te komen die iets doen aan de ontoelaatbare gezondheids- en milieuschade rond de luchthaven.

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, heeft aangekondigd dat hij 1500 nachtvluchten wil ‘schrappen’. De milieubeweging en de omwonenden stellen dat het louter om een rechtzetting van overtredingen gaat, en geen oplossing biedt voor de ernstige slaapverstoring van meer dan honderdduizend omwonenden. Ze vragen bemiddeling om tot ernstige maatregelen te komen. 

Rechtzetting van fout uit het verleden, maar ruim onvoldoende

In april 2023 bleek uit een onderzoek in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en bewonersgroepen rond Zaventem dat de nachtrust van meer dan 100.000 omwonenden heel sterk verstoord wordt door het vlieglawaai. De gezondheidseconomische kost daarvan bedraagt op jaarbasis meer dan 1 miljard euro.

Volgens cardioloog Marc Goethals, eveneens actief in een van de bewonersgroepen, is de aangekondigde maatregel slechts een rechtzetting van fout beleid uit het verleden, en ruim onvoldoende om de gezondheidsproblemen aan te pakken: "Sinds 2014 wordt systematisch het maximum aantal van 16.000 nachtvluchten overschreden, zonder dat de luchthavenuitbater of de overheid daartegen optreden. Dat daar nu paal en perk aan gesteld wordt, is niet meer dan logisch. Maar die vliegtuigen zullen gewoon verschuiven naar de periode tussen 22h en 23h of vlak na 6 uur 's ochtends, wanneer de slaap van meer dan honderdduizend omwonenden al door meer dan 10.000 vliegbewegingen verstoord wordt. Zij zijn met deze mini-maatregel dus niets geholpen."

Stel een bemiddelaar aan

"Wij vragen al maanden aan Brussels Airport Company om met ons een ernstige dialoog op te starten over hoe ze bij de uitbating van de luchthaven beter rekening kunnen houden met de gezondheidsschade waaronder de omwonenden lijden. De laconieke reactie die we tot nu toe kregen, is dat we onze bekommernissen en voorstellen maar moeten meegeven tijdens het openbaar onderzoek. We hebben nochtans een goed onderbouwd speerpuntenprogramma uitgewerkt. Alleen al door het uitfaseren van de korte-afstandsvluchten, kunnen we op jaarbasis meer dan 20.000 vliegbewegingen uitsparen. Dat heeft geen impact op de werkgelegenheid, want alle bestemmingen zijn vlot met de trein te bereiken", aldus Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu.

“Wij blijven openstaan voor dialoog met de luchthavenuitbater en de luchtvaartmaatschappijen. Het is hoog tijd dat de Vlaamse en federale overheid een bemiddelaar aanduiden om uit deze impasse te raken. Anders vrees ik dat de luchthaven zich juridisch zal vastrijden bij de hernieuwing van de omgevingsvergunning deze zomer. Want je kunt niet blijven groeien zonder rekening te houden met de nu al ontoelaatbare gezondheids- en milieuschade,” besluit Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu.

Luchtvaart Wij liggen er wakker van!

Meer over Luchtvaart