Persbericht Avere, Belgian Offshore Platform, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen, Pixii, Energy Saving Pioneers, ODE Vlaanderen

7 organisaties schrijven brief aan Vlaamse regering: ‘Steun de Europese klimaatversnelling!’

Persbericht Avere, Belgian Offshore Platform, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen, Pixii, Energy Saving Pioneers, ODE Vlaanderen

Op 12 december neemt de Europese Raad een positie in over de aanscherping van de 2030-doelstellingen voor broeikasgassen, van -40% naar (minstens) -55%. Onze drie gewestelijke overheden bepalen de komende dagen de Belgische positie. Een coalitie van 7 organisaties en bedrijven richt zich in een brief tot de Vlaamse regering - de enige die zich nog niet expliciet uitgesproken heeft voor versnelling. “Dit is vooral een kans”, klinkt het.

Een sterke Belgische positie is cruciaal in de komende Europese onderhandelingen. Brussel, Wallonië en het federale bevoegdheidsniveau spraken zich al uit voor de verhoogde reductiedoelstelling van -55% in 2030. De Vlaamse regering deed dat nog niet.

Versnelling om op koers te blijven voor 2050

Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot ver onder de 2 °C en streven naar een maximale opwarming van 1,5 °C, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, is klimaatneutraliteit voor 2050 in Europa een absolute must. Daarover heerst een brede wetenschappelijke consensus. 

Maar de huidige Europese reductiedoelstelling van -40% tegen 2030 volstaat niet om op koers te blijven. Daarom wil de Europese Commissie via de Green Deal de komende tien jaar een versnelling hoger schakelen.

Kans voor de economie

Een ambitieus klimaatbeleid voeren is niet alleen nodig om ons - ook in Vlaanderen - te behoeden voor droogte, overstromingen, hittegolven en een stijgende zeespiegel. Een impactanalyse door de Europese Commissie toonde ook aan dat de voordelen van een krachtig klimaatbeleid groot zijn, dat het economisch haalbaar is en dat het zekerheid biedt aan investeerders. 

Snellere actie levert propere lucht, creëert tot 1,3 miljoen extra jobs en zorgt voor een besparing op de kosten van fossiele brandstoffen. Bovendien biedt het grote kansen om op een betere manier uit de economische crisis als gevolg van COVID-19 te geraken.

De voordelen in België en Vlaanderen zijn ook bekend. Het federale planbureau rekende uit dat de omslag naar een circulaire en hernieuwbare economie België tot 65.000 nieuwe jobs zal opleveren in de renovatie- en energiesector en in de industrie. 

Het Vlaams Energieagentschap schat dat de renovatiesector in Vlaanderen tot 35.000 extra banen kan opleveren tussen 2025 en 2040 door het energiezuinig maken van woningen. 

Belgian Offshore Platform schatte eerder al dat tegen 2030 de offshore windindustrie tot 16.000 nieuwe banen zal scheppen in onderzoek, ontwikkeling, bouw van maritieme funderingen en transformatorplatformen, installatie van windturbines en beheer en onderhoud van de windparken.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid