Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

Yelter op de top: jouw ogen en oren op de COP26!

Begin november trekt Yelter Bollen, beleidsexpert Klimaat van Bond Beter Leefmilieu, naar de COP in Glasgow. We willen natuurlijk niets liever dan een succesvol en ambitieus resultaat. De ruimte daarvoor is niet enorm: veel beslissingen vinden al plaats voor de klimaatconferentie en we zijn natuurlijk zelf geen onderhandelende partij. Toch is het belangrijk om ter plekke druk uit te oefenen op de Belgische delegatie. 

Door zelf aanwezig te zijn, kunnen we gemakkelijk met iedereen in gesprek gaan en zijn we veel beter op de hoogte van de dossiers. Tegelijk spelen we ook een belangrijke rol als kritische observator. Zo zorgen we dat ons ‘thuispubliek’ goed geïnformeerd is over wat er op het spel staat, welke standpunten worden vertolkt en wat de resultaten zijn. Wat verwacht Yelter zélf van de COP?

Keep 1.5˚C alive

Het Verenigd Koninkrijk zit de klimaattop voor. Hun centrale doelstelling: ‘to keep 1.5˚C alive’. Momenteel volstaan de wereldwijde klimaatplannen namelijk niet om de gemiddelde opwarming van onze aarde te beperken tot die grens van anderhalve graad. Dat die doelstelling cruciaal is, werd opnieuw benadrukt in het recentste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Maar ook de vele bosbranden en overstromingen van afgelopen zomer maakten die boodschap pijnlijk duidelijk. Veel landen hebben daarom al nieuwe doelstellingen aangekondigd. Maar het is nog afwachten of de internationale gemeenschap zich zal scharen achter het pleidooi voor meer klimaatactie tijdens het komende decennium. 

Nieuwe klimaatmiddelen

Klimaatfinanciering is de tweede grote werf op de COP. De rijke landen hebben in het verleden beloofd om jaarlijks 100 miljard dollar aan internationale financiering vrij te maken. Die belofte hebben ze de voorbije jaren niet gehouden: er was telkens een kloof van meer dan 20 miljard. Om de COP te doen slagen, moeten dan ook nieuwe middelen toegezegd worden, naast bijkomende engagementen voor de periode na 2025. 

Wie is Yelter? Slogans en Excelsheets!

Yelter is bij Bond Beter Leefmilieu verantwoordelijk voor klimaat en milieufiscaliteit. 

"Dat vind ik zelf een mooie combinatie tussen het grote, overkoepelende verhaal enerzijds, en anderzijds het concrete vraagstuk hoe je dat waarmaakt. Waar willen we naartoe, en hoe vertalen we dat naar investeringen, fiscaal beleid en andere ingrepen? Slogans én Excelsheets, zoiets. Ik kijk alvast uit naar enkele intense maanden en jaren, want we hebben met z’n allen ongelofelijk veel werk als we verdere klimaatontwrichting willen voorkomen."

Klimaatschade vergoeden

Een derde aspect sluit hier nauw bij aan: de aarde is nu al 1,2 graden warmer, de gevolgen daarvan hebben ook wij afgelopen zomer aan den lijve kunnen ondervinden. Hoe zullen we die klimaatschade vergoeden? Daar moeten afspraken over gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor ‘defensieve’ maatregelen, waarmee we verdere schade kunnen indijken.. Financiering voor de armere landen is daarbij opnieuw een sleutelelement. 

Legitimiteit van de onderhandelingen

Er staan ook een aantal meer technische aspecten op de agenda, zoals hoe er gerapporteerd wordt over emissiereducties, of de regels rond koolstofmarkten. Droge kost, maar van groot belang voor de samenhang en slagkracht van het geheel. 

Door COVID is het belang van inclusiviteit en rechtvaardigheid meer dan ooit tastbaar. Veel armere landen hebben nog geen kans gehad om hun bevolking te vaccineren, waardoor hun aanwezigheid in Glasgow in het gedrang komt. Voor de legitimiteit van de onderhandelingen is het noodzakelijk dat deze landen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen.  

We keep you posted 

Bond Beter Leefmilieu wil de machinerie van deze top een menselijk gezicht geven. Op onze sociale media zullen we via filmpjes en interviews in gesprek gaan met tal van aanwezigen en veel verschillende stemmen aan het woord laten. Zoals de Vlaamse en Belgische ministers van Klimaat en de Belgische onderhandelaars. Maar ook de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden, journalisten en de collega’s van andere (internationale) milieuorganisaties komen aan bod. Wat is volgens hen de inzet van Glasgow, en wanneer is de top voor hen een succes? Je kan Yelter op de top  volgen via Facebook, LinkedIn en Twitter

Klimaatbeleid COP26

Meer over Klimaatbeleid, COP26