Wat betekenen de ETS-hervormingen voor bedrijven en burgers?

Herbekijk het webinar

Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is een van de hoekstenen van het Europese klimaatbeleid. In het kader van de Europese Green Deal was het aan een herziening toe, en sinds 2021 werd er onderhandeld over de hervorming én uitbreiding van het systeem. In december 2022 kwam er eindelijk een akkoord uit de bus.

De hervormingen zullen ook voor Vlaanderen grote gevolgen hebben. De uitstoot in de elektriciteitsproductie en de industrie zal sneller moeten dalen, en voor het eerst moeten ook burgers en kleinere bedrijven betalen voor emissierechten. Tegelijkertijd wordt een Sociaal Klimaatfonds opgericht, dat de sociale gevolgen van het ETS zal helpen opvangen. 

Wat betekent dit concreet voor diverse sectoren en voor burgers? Dat was het onderwerp van ons webinar op 26 januari 2023. Je kan het hieronder herbekijken. 

De presentaties: 

De volgende elementen kwamen aan bod:

  • Hoe werkte het ETS-systeem tot dusver? Heeft het systeem geleid tot de vooropgestelde emissiedalingen? Wat zijn de belangrijkste controverses en verbeterpunten?
  • Welke hervormingen werden beslist in het kader van het beleidspakket Fit for 55? Welke nieuwe sectoren zullen onder het ETS-systeem vallen? 
  • Hoe zit het met de koolstofgrensheffing en de uitfasering van gratis emissierechten? En wat met inkomsten uit de emissiehandel, waar gaan deze middelen naartoe en hoe kunnen we dat geld het best inzetten?
  • Hoe kunnen we de gevolgen voor de Vlaamse sectoren inschatten? Welke sociale consequenties heeft het nieuwe ETS2-systeem voor gebouwen en wegtransport, en hoe kunnen we deze opvangen? 
Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid