Online vormingsreeks voor lokale besturen: Klimaat en private projectontwikkeling

Meer info en inschrijven

Lokale besturen hebben een belangrijke opdracht in de strijd tegen klimaatverandering. Dit betekent dat ze hun burgers en ecosystemen moeten beschermen tegen hitte, droogte en overstroming. Maar evenzeer dat ze de oorzaak van klimaatverandering dienen aan te pakken en de uitstoot van CO2 drastisch naar beneden moeten halen. Deze doelstellingen stel je best ook voorop bij de bouw van nieuwe wijken, appartementen en de herbestemming van bestaand patrimonium. Dit impliceert dat je als lokaal bestuur in gesprek zal gaan met private ontwikkelaars.

Hoe kan je nieuwe, private ontwikkelingen klimaatgericht bijsturen op vlak van duurzame mobiliteit, omgevingsaanleg, warmte, energie en water? Hoe bereid je het gesprek voor met private partners die een vergunningsaanvraag willen indienen? En wat als de ontwikkelaar aangeeft dat jouw ambities te veel geld kosten? Op deze en nog veel meer vragen krijg je antwoord in de nieuwe driedelige webinarreeks ‘Klimaat en private projectontwikkeling’. 

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunden VRP en Bond Beter Leefmilieu twee gemeenten in hun samenwerkingsproces met private projectontwikkelaars. We boden hen kennis over klimaatthema’s én de vastgoedmarkt. Met deze informatie in het achterhoofd gingen ze in dialoog met de ontwikkelaar. In de webinarreeks ‘Klimaat en private projectontwikkeling’ delen de betrokken experten de belangrijkste inzichten uit het traject. Ze tonen welke mogelijkheden er zijn en beantwoorden vragen van de deelnemers.

Praktisch

Wanneer? 

  • 25 februari: Maatschappelijke meerwaarde realiseren via private projecten
  • 4 maart: Duurzame mobiliteit en energie integreren in projectontwikkeling
  • 11 maart: Hoe zorg je ervoor dat nieuwe ontwikkelingen ook écht groen zijn?

Deelname: € 30 (leden VRP en BBL), € 50 (niet-leden), € 15 (studenten), gratis voor Vlaams-Brabantse gemeenten.

Inschrijvingen gelden voor de volledige reeks, het is niet mogelijk om per sessie in te schrijven.

Meer info en inschrijven

‘Klimaat en private projectontwikkeling’ komt tot stand dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Klimaatbeleid Klimaat en private ontwikkeling

Meer over Klimaatbeleid