N-VA Antwerpen minst bereid luchtkwaliteit doortastend aan te pakken

Een tijdelijke coalitie lanceert vandaag de website www.kiesschonelucht.be. De website toont welke politieke partijen in de tien grootste Vlaamse steden zich scharen achter doortastende maatregelen voor een schone mobiliteit en betere luchtkwaliteit.

De bevraging voor kiesschonelucht.be leert dat in Antwerpen N-VA het minst bereid is om de doortastende mobiliteitsmaatregelen door te voeren.

www.kiesschonelucht.be schuift tien doortastende beleidsmaatregelen naar voren voor een betere stedelijke luchtkwaliteit door schone mobiliteit. Ze toont welke partijen in de tien grootste Vlaamse steden beloven die maatregelen in de komende legislatuur door te voeren. De website is een initiatief van een tijdelijke coalitie van Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trage Wegen, Voetgangersbeweging, Kom Op Tegen Kanker, Clean Air Lovers & Lobbyists, Ringland, Eneco, EVBox, Tesla en Zero Emission Solutions. 

Antwerpen het meest verdeeld

De Antwerpse resultaten springen in het oog met de grootste verschillen tussen de partijen onderling. N-VA en Vlaams Belang scoren laag. In tegenstelling tot álle andere Antwerpse partijen scharen N-VA en Vlaams Belang zich niet achter het weren van doorgaand verkeer uit de stadskern, ambitieuze doelen voor emissievrije voertuigen of een beleid dat voetgangers en fietsers prioriteit geeft. 

Hoeveel maatregelen voor schone lucht willen de partijen in Antwerpen doorvoeren?Welke maatregelen willen de partijen in Antwerpen doorvoeren?

Ambitieuze beloften

In de meeste andere steden blijken de 10 maatregelen een zeer groot draagvlak te hebben bij de politieke partijen.

“We staan versteld van de grote bereidwilligheid van de meeste politieke partijen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het besef dat het zo niet verder kan met de vervuiling door verkeer is duidelijk doorgedrongen, mede door Curieuzeneuzen. Als de politici hun beloften waarmaken kunnen Kortrijk, Leuven en Hasselt herademen met steeds minder uitlaatgassen in de stad”, zegt Laurien Spruyt,  beleidsmedewerker mobiliteit en klimaat bij Bond Beter Leefmilieu. 

Bijna alle partijen kiezen voor emissievrij transport en openbaar vervoer. Ook het weren van doorgaand autoverkeer uit de stadscentra kan op veel steun rekenen. Het invoeren van een (ultra)lage-emissiezone blijkt dan weer de meest omstreden maatregel te zijn.

Als we naar de politieke partijen kijken valt het volgende op: “Vooral N-VA, Vlaams Belang, PvdA en CD&V willen geen (ultra)lage-emissiezone. Ook opmerkelijk: N-VA en Vlaams Belang keren zich in de meeste steden tegen het STOP-principe, dat voetgangers en fietsers prioriteit geeft. 

Luchtkwaliteit Fietsersbond Greenpeace Netwerk Duurzame Mobiliteit Trage Wegen Voetgangersbeweging

Meer over Luchtkwaliteit