Foto Trage Wagen

Hoera, daar is het nieuwe decreet gemeentewegen! Wie doet er iets mee?

Foto Trage Wagen

Op 1 september treedt het nieuwe decreet op de gemeentewegen in werking. Dat is vooral van belang voor trage wegen. Die oude buurtwegen hebben belangrijke functies in onze moderne samenleving: om veilig naar school te fietsen, in de natuur te sporten of te voet naar de bakker te wandelen. Ze verdienen daarom de nodige bescherming en een verdere uitbouw. Die kans biedt het nieuwe decreet: gemeentebesturen kunnen nu krachtiger optreden tegen het inpalmen of omploegen van trage wegen. Vraag is of ze dat ook gaan doen. 

Krachtig optreden

Het nieuwe decreet stelt zachte mobiliteit centraal: de gemeenten kunnen met dit decreet een verkeersveilig en fijnmazig netwerk aan lokale trage wegen uitbouwen. De officiële buurtwegen blijven bestaan als gemeentewegen, wandelpaden zonder statuut die door iedereen gebruikt worden (de ‘feitelijke’ wegen), kunnen gemakkelijk erkend worden als gemeenteweg. Gemeentebesturen kunnen met dit nieuwe decreet ook krachtiger optreden tegen het inpalmen van openbare wegtracés op particuliere grond.

De grote test voor dit decreet komt van zodra het op 1 september 2019 in werking treedt, wanneer gemeentebesturen meer zeggingskracht krijgen en beslissen over het aanleggen, afschaffen en wijzigen van buurtwegen. Gemeenten die het goed voorhebben met buurtwegen, kunnen met dit decreet stappen vooruitzetten. Gemeenten die trage wegen niet goedgezind zijn, kunnen ze afschaffen of helemaal niets doen. De vzw Trage Wegen staat alvast klaar om gemeenten te ondersteunen en zal tegelijk waakzaam toezien op de correcte toepassing van de nieuwe regelgeving.

Natuurgebied Bouwshift Gemeente voor de Toekomst

Meer over Natuurgebied, Bouwshift