Beeld: © Stad Mechelen - Ighor Van de Vyver

Gemeenten sneller klimaatneutraal dankzij collectieve wijkrenovaties

Beeld: © Stad Mechelen - Ighor Van de Vyver

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Een doorgedreven renovatiegolf moet die ambitie helpen waarmaken. Daarin spelen lokale overheden een cruciale rol, omdat zij via collectieve renovaties versneld wijken koolstofneutraal kunnen maken. Dat lokale overheden bijzonder gemotiveerd zijn om van start te gaan, bleek tijdens het webinar rond duurzame wijkrenovaties dat we voor hen organiseerden.

Tijdens het Webinar Duurzame Wijkrenovaties liet Bond Beter Leefmilieu drie aanbieders van collectieve renovaties aan het woord: RenoseeC, Knauf Energy Solutions en Befutura. Mechelen Klimaatneutraal deelde haar ervaringen met de renovatie van het Esdoornplein. 

Heb je het webinar gemist? Pik hieronder de hoogtepunten mee.

Of herbekijk het webinar over duurzame wijkrenovaties

 

Europese ambities krijgen strategisch vorm

Benjamin Clarysse, beleidscoördinator en energie-expert van Bond Beter Leefmilieu, lichtte tijdens het webinar inleidend toe waarom en hoe de Europese en Vlaamse overheid collectieve renovaties ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat gebouwen 36% van de huidige emissies vertegenwoordigen, het is duidelijk dat daar veel winst te boeken valt. Met de Europese renovatiegolfstrategie en de Vlaamse langetermijnstrategie voor renovaties stimuleren de overheden een integrale, collectieve renovatieaanpak waarmee we de Europese ambities kunnen waarmaken: 55% CO2-reductie tegen 2030, klimaatneutraliteit tegen 2050

Bekijk de presentatie van Benjamin Clarysse

 

Befutura: van kwaliteitsrenovatie tot kwantiteitsrenovatie

Vlaanderen moet een grote inhaalbeweging maken op vlak van energetische renovaties. Want 35% van de woningen en 9% van de appartementen scoren op de EPC-schaal slechts een F-label. Hoe kunnen steden en gemeenten hun renovatiegolf versnellen? Laurent Meertens van Befutura: “Wij zetten totaalontzorging voorop, voor de stad, de buurt en de bewoners die kiezen voor renovatie.”

Een greep uit de acties van het bedrijf:

 • het tekent voor het lokale bestuur een strategie op gemeentelijk niveau uit;
 • selecteert wijken met het juiste potentieel;
 • zoekt lokale partners die dankzij de schaalgrootte kwalitatieve renovaties kunnen realiseren voor een aantrekkelijk budget;
 • biedt verschillende pakketten aan voor verschillende renovatiebudgetten;
 • begeleidt bewoners bij hun volledige renovatietraject;
 • een renovatiedashboard stelt lokale besturen in staat om de renovatieprojecten van nabij op te volgen.

Een sleutelrol voor de aanpak van Befutura is volgens Laurent Meertens weggelegd voor ambassadeurs: tevreden woningeigenaars die zelf een succesvolle renovatie achter de rug hebben overtuigen andere bewoners om ook in een collectief renovatieproject te stappen. En zo groeien kwalitatieve renovaties uit tot kwantitatieve renovaties.

Meer weten?

Bekijk de presentatie van Befutura 

Surf naar befutura.co

Lees ons interview met Laurent Meertens

 

RenoseeC: renoveer met sociale, ecologische én economische meerwaarde

De coöperatieve organisatie RenoseeC begeleidt, met een groen en sociaal hart, overheden en eigenaars die willen renoveren. Projectcoördinator Liesbet Boets: “Door op wijkniveau burgers te werven en collectieve renovatieprojecten te organiseren, ontzorgen we lokale besturen. Bewoners die instappen in een renovatietraject kunnen rekenen op intensieve begeleiding, advies bij offertes, toezicht op de uitvoering en hulp bij de aanvraag van premies.”

De doelstellingen van deze collectieve manier van werken? 

 • Een verhoogde renovatiegraad voor de gemeente,
 • een efficiënte werking voor de bouwteams,
 • een energiezuinige woning met verhoogde woonkwaliteit voor de bewoner.

Wijkrenovaties hebben dus een belangrijk ecologisch voordeel: een verminderde CO2-uitstoot. Maar ook op sociaal en economisch vlak zijn er positieve effecten. Want wijkrenovaties verhogen de tewerkstelling en de betaalbaarheid van wonen. Bovendien zijn gezonde woningen cruciaal voor de gezondheid van de bewoners. En een kwalitatieve woning helpt kwetsbare doelgroepen uit hun sociale isolement breken.

Meer weten?

Bekijk de presentatie van RenoseeC

Surf naar renoseec.com

Lees ons interview met Liesbet Boets

 

Knauf Energy Solutions: renoveer kostenefficiënt dankzij realtime monitoring 

Investeringen in energetische renovaties zouden zichzelf moeten terugbetalen via een verlaagde energiefactuur. Maar de theoretische energiebesparingen van renovaties doorstaan soms de praktijktest niet. Knauf Energy Solutions heeft daarom een innovatieve, gedigitaliseerde aanpak ontwikkeld die de werkelijke energiebesparing van renovaties meet, in realtime. 

Hoe werkt het? Een online systeem brengt, voor en na een energierenovatie, onder meer het energieverbruik, de luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit in relatie met de klimatologische omstandigheden en de oriëntatie van de woning. Zo bepaalt het systeem niet alleen de energie-efficiëntie van de woning, maar ook de ‘negaWattuur’ (nWh), de werkelijke energetische en financiële winst die een renovatie oplevert. Dankzij de rapportering krijgt de gebruiker van het systeem zicht op de efficiëntie van de renovaties en kunnen deze waar nodig geoptimaliseerd worden.

Het belang van zo’n optimalisatie maakte James Thorogood van Knauf Energy Solutions duidelijk tijdens het webinar. Hij presenteerde een proefproject waarbij de energieconsumptie van een twintigtal woningen in Vlaanderen gemonitord werd, drie maanden voor een renovatie en drie maanden nadien. Het project toonde aan dat de warmtevraag tot wel 50% kan dalen dankzij berekende en goed opgevolgde energetische ingrepen, leidend tot een financiële besparing van € 800 per jaar. 

Meer weten?

Bekijk de presentatie van Knauf Energy Solutions

Surf naar knaufenergy.com

 

Knap voorbeeld: buurtdynamiek als katalysator in Mechelse wijk

Buurtdynamiek was ook in de Mechelse wijk Esdoornplein de grote succesfactor voor de wijkrenovatie, aldus Ighor Van de Vyver van Mechelen Klimaatneutraal. De ingenieur-architect presenteerde tijdens het webinar zijn ervaringen met het Europees gesubsidieerde project Triple-A, waarbij een derde van de wijkbewoners koos om collectief te renoveren. Samen realiseren ze een jaarlijkse besparing van 48.000 kWh en 8,9 ton CO2

Ighor Van de Vyver: “In een eerste fase werd de dakisolatie van de woningen aangepakt, vervolgens werd de buitenschil geïsoleerd en momenteel wordt de aankoop van zonnepanelen en asbestverwijdering voorbereid. De bewoners waren gemotiveerd om deel te nemen aan de collectieve renovatie omdat ze konden rekenen op een renovatiebegeleider, en ook het terugverdieneffect was een belangrijk argument. Maar daarnaast speelde ook de dynamiek van de wijk een belangrijke rol. Mijn tip is dus: ga niet op zoek naar een buurt maar naar een positieve buurtdynamiek. Als stad kan je dan gemakkelijker inspelen op de kansen die zich op het grondgebied bevinden, de volledige klantreis begeleiden en samenwerkingen opzetten met partijen binnen en buiten de stad.” 

Meer weten?

Bekijk de presentatie van Mechelen Klimaatneutraal

Surf naar klimaatneutraal.mechelen.be

 

De pollresultaten

Tijdens het webinar organiseerden we enkele polls waarvan we ook hier graag de resultaten delen.

 • 98% van de webinardeelnemers stond positief ten opzichte van wijkrenovaties.
 • 73% van hen vond wijkrenovaties essentieel om de lokale klimaatdoelstellingen te behalen.
 • De belangrijkste hindernissen om een collectieve renovatie op te starten, waren de financiering organiseren en bewoners overtuigen om deel te nemen.
 • De deelnemers vonden het financieel voordeel voor de woningeigenaars maar ook de renovatiebegeleiding de meest motiverende elementen. 
 • Na afloop van het webinar gaf 94% van de deelnemers aan te willen inzetten op wijkrenovaties. 

Met Bond Beter Leefmilieu engageren we ons om samen met onze lidorganisaties lokale besturen verder te informeren, inspireren en hulpmiddelen aan te reiken om de positieve ambities rond collectieve renovaties waar te maken. 

Op zoek naar inspirerende voorbeelden of een overzicht van het ondersteuningsaanbod? Surf naar Gemeente voor de Toekomst en Ecobouwers, twee projecten van Bond Beter Leefmilieu die, onder andere, lokale besturen helpen bij de uitwerking van hun duurzame plannen. En hou zeker ook onze toekomstige webinars in het oog. 

 

Dit webinar kwam mede tot stand met steun van Koning Boudewijnstichting en Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.

Duurzaam bouwen en wonen Collectieve renovaties

Meer over Duurzaam bouwen en wonen, Collectieve renovaties