Europese succesformule voor gemeentelijk klimaatbeleid voor het eerst in Vlaanderen

Bond Beter Leefmilieu lanceert in Vlaanderen een Europese succesformule voor het voeren van een effectief gemeentelijk klimaatbeleid. Zes gemeenten, Asse, Hasselt, Lanaken, Leuven, Lommel en Zaventem, stapten als eerste in het begeleidingstraject. Zij hopen op het eind van de rit, binnen vier jaar, het certificaat van de European Energy Award (EEA) te verkrijgen. Het EEA-programma bestaat al meer dan 25 jaar en kent meer dan 1.500 gecertificeerde steden en gemeenten over heel Europa. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bespaarden de deelnemende lokale besturen tot 40% meer CO2 dan de andere gemeenten en de stijging in nieuwe hernieuwbare energie is er dubbel zo groot.

Vandaag zijn er in Vlaanderen weinig of geen lokale besturen die op koers zitten om de klimaatdoelstelling, een reductie van 20% van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente, te halen. Dat terwijl de gemeenten veel bevoegdheden hebben met een grote impact op duurzaamheid en klimaat. Denk maar aan ruimtelijke planning, mobiliteit, afvalverwerking en energie. Bijna alle gemeenten beschikken nu ook over een klimaatplan. Toch is het voor lokale besturen moeilijk om de plannen ook echt in daadkrachtige acties te vertalen. Bond Beter Leefmilieu start daarom met een intensieve begeleiding van zes Vlaamse gemeenten. 

Hoe werkt het?

Kris Verduyckt, eerste schepen in Lommel vertelt: “Klimaatbeleid is al lang geen zaak meer van een milieudienst of een duurzaamheidsambtenaar alleen. Vandaar dat een domeinoverschrijdend team werk maakt van de klimaatproblematiek.”

Bond Beter Leefmilieu bepaalt samen met het team waar de gemeente vandaag staat, wat ze nog beter kunnen doen en hoe ze maximaal gebruik kunnen maken van de lokale bevoegdheden om een zo ambitieus mogelijk klimaatbeschermings- en energieplan op te stellen en uit te voeren.  Ieder jaar maakt het team een stand van zaken op. Van zodra gemeenten een score behalen van 50% na analyse door een erkende auditor ontvangen ze het certificaat: de European Energy Award. 

Zes pilootgemeenten

In Vlaanderen starten zes gemeenten met het EEA-programma: Asse, Hasselt, Lanaken, Leuven, Lommel en Zaventem. “Deze zes gemeenten steken hun nek uit en willen de komende vier jaar de nieuwe standaard zetten in lokaal klimaatbeleid in Vlaanderen. Met de EEA kunnen ze hun ambities ook realiseren op het terrein. Het is de bedoeling dat in de komende jaren ook andere gemeenten kunnen instappen,” zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. 

"We namen in Asse al tal van acties op het vlak van duurzame energie zoals het plaatsen van windturbines en zonnepanelen, vergroening van ons wagenpark, sensibiliseringscampagnes naar scholen en wijken,... We willen via de EEA de prioritaire acties uit ons klimaatactieplan verder realiseren en het ambitieniveau nog verhogen," besluit Ben Michiels, duurzaamheidsambtenaar.

De lancering van EEA in Vlaanderen kadert in een Europees project dat gefinancierd wordt door het Horizon 2020 programma. 

Hasselt

“We willen via de EEA in Hasselt een gedragen en kwaliteitsvol klimaatplan opstellen en uitvoeren. De EEA is een kwaliteitscertificaat dat ons de zekerheid geeft van een alomvattend en ambitieus klimaatplan,” besluit Joost Venken, schepen van Milieu, Duurzaamheid en Energie. 

Asse

Yoeri Vastersavendts, schepen van Milieu van de gemeente Asse vertelt: “Wij hebben de eerste stap al gezet en een domeinoverschrijdend energieteam opgericht. Met onze deelname aan de EEA willen we ons meten met de besten in Europa en leren van buitenlandse goede voorbeelden. We zijn ervan overtuigd dat we met dit programma een grote stap vooruit kunnen zetten. We willen niet alleen onze CO2-uitstoot reduceren, maar ook meer gedragsverandering inzake klimaat realiseren en zoveel mogelijk burgers bij de klimaatacties betrekken.”

Lanaken

"We willen via de EEA in Lanaken een gedragen en kwaliteitsvol klimaatplan opstellen en uitvoeren. De EEA is een kwaliteitscertificaat dat ons de zekerheid geeft van een alomvattend en ambitieus klimaatplan," besluit Christel Gorissen, schepen van milieu, duurzaamheid, energie, mobiliteit, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking in Lanaken.

Energiebesparing Windenergie Desinvestering uit fossiele energie European Energy Award

Meer over Energiebesparing, Windenergie, Desinvestering uit fossiele energie