Twee kerncentrales langer openhouden is een schijnoplossing

Voor het klimaat hoef je geen nucleair risico te lopen. Twee kerncentrales 10 jaar langer openhouden is een schijnoplossing, ook voor CO2. Dat zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

De CO2-uitstoot van de elektriciteitssector en industrie is Europees geregeld. Tegen 2030 moet ze in de hele EU met 43% dalen. Wat de Belgische gascentrales na de kernuitstap wat meer uitstoten, zal gecompenseerd worden door steenkoolcentrales die wat minder vervuilen. Wie zoals de milieubeweging meer klimaatambitie wil, moet het Europees emissieplafond sneller laten dalen. In het Europees Parlement stemt de N-VA en bloc tegen voorstellen in die zin. Tot zo ver de hypocrisie in dit debat.

Kernuitstap doet CO2-uitstoot niet stijgen

Zelfs als we het Europese systeem buiten beschouwing laten, leidt de kernuitstap niet tot een stijging van de Belgische CO2-uitstoot. De elektriciteitssector staat slechts in voor 1/8ste van de totale emissies. De daling van broeikasgassen die we tegen 2030 moeten halen in gebouwen, transport en landbouw is ongeveer 6 keer groter dan wat er in het slechtste geval bijkomt door de kernuitstap. Zo komen de referentiescenario’s in de studies van Energyville of Itinera uit op ongeveer 4 miljoen ton CO2 meer in 2030 in vergelijking met 2016 door de kernuitstap. Dat is 3% van de Belgische uitstoot. Zelfs die stijging in de elektriciteitssector is niet onvermijdelijk. Met een sterk energie-efficiëntiebeleid en een snelle groei van hernieuwbare bronnen, zal ze lager uitvallen. De studies beschrijven ambitieuze scenario’s voor een kernuitstap waarin de broeikasgasuitstoot van de elektriciteitsproductie tegen 2030 afneemt.

Kerncentrales zijn onbetrouwbaar en onbetaalbaar

De Belgische kerncentrales zijn in 2025 einde levensduur. Ze zijn onbetrouwbaar en nieuwe zijn onbetaalbaar. Er twee 10 jaar langer openhouden is een schijnoplossing. Nederland en Duitsland kunnen door het sluiten van hun steenkoolcentrales jaarlijks 300 miljoen ton CO2 reduceren. België kan daarbij helpen door in te zetten op hernieuwbare energie, sterkere verbindingen met die buurlanden en flexibele, efficiënte thermische back-up. Hoe sneller, hoe liever gaat het over centrales die minder of geen CO2 meer uitstoten. Nu al bieden WKK’s mogelijkheden voor gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte. Op termijn komen er toepassingen voor hernieuwbare waterstof of centrales die de CO2 capteren zoals met de Allam cyclus. De kerncentrales mogen aan hun stralend en zeer lang pensioen beginnen.

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap