CC Tijl Vereenooghe

Sint-Pieters-Leeuw stopt met nieuwe verkavelingen

CC Tijl Vereenooghe

Sint-Pieters-Leeuw is een gemeente die onder een hoge verstedelijkingsdruk staat. Het ligt vlakbij Brussel en veel mensen die in de stad werken maar landelijk willen wonen, zoeken er een huis. Het resultaat: veel aanvragen van projectontwikkelaars om gronden te verkavelen, waardoor opnieuw een deeltje van het groene pajottenland dreigt te verdwijnen. Het gemeentebestuur neemt actie. Om het groen behouden zal het geen nieuwe vergunningen meer afleveren voor nieuwe wegen naar potentiële bouwgronden die nog niet ontsloten zijn. 

Zonder wegen geen verkavelingen

De wetgeving voorziet dat om een grond te verkavelen, de gemeenteraad eerst haar goedkeuring moet geven over de nieuw aan te leggen wegen. Een bouwvergunning kan immers enkel worden afgeleverd voor een grond die gelegen is aan een ‘voldoende uitgeruste openbare weg’. Dat is een verharde weg waar minstens waterleiding en elektriciteit aanwezig zijn. Als de gemeenteraad die vergunning voor de wegenis niet goedkeurt, is het onmogelijk de gronden te verkavelen. 

Van die wettelijke regeling maakt het gemeentebestuur nu gebruik om de open ruimte te beschermen. Er zal geen toelating meer gegeven worden voor nieuwe wegen naar gronden die nog nooit werden bebouwd. Het gaat om weiden, akkers, achtertuinen en groengebieden, veelal gelegen in tweede orde achter reeds bestaande bebouwing, maar dus niet aan een uitgeruste weg. Ook al gaat het op papier over bouwgronden. 

Er zijn wel meer gemeenten die deze techniek toepassen om verkavelingen tegen te houden, maar het is wel de eerste keer dat het structureel wordt toegepast als officieel beleid. Een te volgen voorbeeld - hopelijk inspireert het andere gemeenten. 

Kernversterking

Natuurlijk zal de vraag naar bijkomende woningen in Sint-Pieters-Leeuw groot blijven. Een onrechtstreeks voordeel van de nieuwe regeling is dat er meer nieuwbouw en vernieuwbouw zal komen in de reeds bebouwde kernen. Het gemeentebestuur wil daarom volop inzetten op renovatie van verouderde woningen, sloop en verdichte nieuwbouw, opvulling van bouwgronden langs uitgeruste wegen, reconversie van oude bedrijfsgebouwen. Zo kan Sint-Pieters-Leeuw een levendige en groene gemeente blijven, waar de bewoners blijvend grote groene ruimtes vinden op wandelafstand van de kernen. 

Bouwshift

Meer over Bouwshift