Recepten voor kernversterking: Vlaams-Brabant

Met het project ‘Levendige stads- en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant’ ging Bond Beter Leefmilieu, samen met gemeentebesturen op zoek naar concrete oplossingen voor kernversterking.

Het resultaat is een gegeerde publicatie: een receptenboek met voorbeelden en instrumenten die steden en gemeenten kunnen inzetten voor een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening.

Download deze brochure

Eén voorbeeld, recept 10:

Onderbenutte verkavelingen verdichten en e-noveren

Vlaanderen ligt bezaaid met naoorlogse verkavelingen, ontworpen voor gezinnen met veel kinderen en een auto. Het typische verkavelingspatroon bestaat uit grote kavels met een vrijstaande woning, een oprit en een voor- en achtertuin. De inplanting is op maat van de auto, weg van het centrum. Ooit was dit de Vlaamse droom, vandaag worden de problemen almaar groter. Door de vergrijzing dreigen oudere bewoners te vereenzamen. Het openbaar vervoer is hier niet rendabel omdat er niet voldoende mensen bediend kunnen worden. De verouderde huizen zijn slecht geïsoleerd en verbruiken veel energie. Deze woningen geraken steeds moeilijker verkocht. De verkaveling vergrijst, een vastgoedcrisis dreigt.

Het goede nieuws: als je het juist aanpakt, ligt in deze verkavelingen een groot potentieel om nieuwe woonbehoeften op te vangen. Enkele opties: de ruimte tussen twee vrijstaande woningen kan worden opgevuld met een nieuwe woning, waardoor je een reeks rijwoningen krijgt. Een grote, diepe tuin biedt de mogelijkheid om achter het bestaande huis een woning in tweede lijn te bouwen. En een villa op een groot perceel kan een woonerf voor meerdere gezinnen worden.

Ontdek verder in het receptenboek (p38) wat e-noveren en BIMBY zijn, de conclusies van BUUR die de financiële kant van de zaak onderzocht en hoe je als gemeente de verkavelingsvoorschriften kan overrulen.

Bouwshift Recepten voor kernversterking

Meer over Bouwshift