Nog dertig jaar wachten op nieuw stadsbos voor Gent

De Vlaamse regering buigt zich binnenkort over het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groenpool Vinderhoutse Bossen’. Dat plan gaat uit van 155 hectare extra bos voor de stad Gent, aansluitend op de bestaande Vinderhoutse bossen. Een prima voorstel, ware het niet dat de extra bossen op de (zeer) lange baan worden geschoven. De nieuwe boszones worden in verschillende fases ingevoerd: in 2020, 2023, 2030, 2033 en uiteindelijk 2045. De Gentenaren zullen nog bijna dertig jaar geduld moeten hebben vooraleer ze er een volwaardig stadsbos bijkrijgen. 

Gent heeft een grote nood aan extra bossen. Gerekend per aantal inwoners, is Gent een van de bosarmste steden van het land. We hebben die bossen ook echt nodig, niet alleen voor de biodiversiteit of de luchtkwaliteit, maar ook om verkoeling te zoeken tijdens hittegolven. Die mogen we door de klimaatverandering meer en meer verwachten. 

Beloftes extra boszones

Omdat er zo weinig bos is in en rond de stad, wordt al sinds eind de jaren 90 beloofd om extra bossen aan te planten. Rond Gent zouden vier groenpolen worden uitgebouwd. In de groenpool Parkbos, ten westen van de stad, werden reeds belangrijke stappen gezet om extra boszones aan te planten. De Vinderhoutse bossen, vandaag ongeveer 60 ha groot, moeten uitgroeien tot een andere groenpool. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet een mozaïek van bos en open ruimten. Er komt 155 ha bosuitbreiding in de groenpool.

Wachten op pensioen boeren

"De timing voor de bossen hangt af van de pensioenleeftijd van de boeren"

De meeste van die gronden zijn vandaag in gebruik door de landbouw. De herbestemming van landbouw naar bosgebied loopt gelijk met de pensionering van de daar actieve landbouwers. Vandaar dat het ruimtelijk uitvoeringsplan een fasering voorziet om de bestemming bosgebied te laten ingaan: 2020, 2023, 2030, 2033 en 2045. Een deel van het geplande bosgebied zal dus pas binnen 28 jaar effectief de bestemming bos krijgen. En dan moeten de bomen nog geplant worden en beginnen groeien. 

Gevraagd: andere compensaties

BBL vraagt daarom dat door de regering actief gezocht wordt naar ruilgronden voor de getroffen landbouwers, of dat onderhandeld wordt over financiële compensaties. Zo kan dit stadsbos sneller gerealiseerd worden. Want het kan toch niet dat de belangen van enkele landbouwers, harder doorwegen dat de nood aan bos van meer dan 250.000 Gentenaars. 

Nadat de regering het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft goedgekeurd, volgt een openbaar onderzoek en kunnen bezwaren ingediend worden. Daarna volgt de definitieve goedkeuring. 

 

Natuurgebied

Meer over Natuurgebied