Jessika De Lille: "Met het nieuwe programma Gemeente voor de toekomst willen we nauw samenwerken met gemeentebesturen om goed onderbouwde en ambitieuze plannen uit te werken."

Milieubeweging en gemeentebesturen gaan samen de “Gemeente voor de Toekomst” realiseren

Jessika De Lille: "Met het nieuwe programma Gemeente voor de toekomst willen we nauw samenwerken met gemeentebesturen om goed onderbouwde en ambitieuze plannen uit te werken."

Een netwerk van een 20-tal milieuorganisaties gaat sterker samenwerken met lokale gemeentebesturen. Ze doen dat via een uitgewerkt programma, dat de naam “Gemeente voor de toekomst” heeft gekregen. Het hele aanbod naar lokale besturen wordt vandaag voorgesteld op een trefdag in Leuven. Die is trouwens helemaal volzet, de noodzaak bij lokale besturen om hulp te krijgen bij het realiseren van de meerjaren- en actieplannen is duidelijk groot.

Samen ambitieuze meerjarenplannen realiseren

De transitie naar een duurzame samenleving wordt in grote mate op lokaal niveau gerealiseerd, in onze steden en gemeenten. Dat is zelfs in een wettelijk kader gegoten: sinds deze legislatuur moet elke gemeente meerjaren- en actieplannen opmaken voor de volledige bestuursperiode. De milieubeweging wil met gemeentebesturen samenwerken bij het verder realiseren van de ambities uit de meerjaren- en actieplannen.

“Iedereen komt en leeft graag op een plek waar we ons thuis voelen. Met het nieuwe programma Gemeente voor de toekomst willen we nauw samenwerken met gemeentebesturen om goed onderbouwde en ambitieuze plannen uit te werken, met doelen als een kwaliteitsvolle leefomgeving, een groene gemeente, een zorgzame gemeente, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, vlotte mobiliteit, een goed klimaatplan, enzovoort. Zo wil de milieubeweging de uitdagingen waar lokale gemeentebesturen voorstaan, mee tackelen, zegt Jessika De Lille, projectmanager bij Bond Beter Leefmilieu.

Gemeente Asse: De straat met het beste klimaat

In de gemeente Asse gingen de milieubeweging en het gemeentebestuur alvast samen aan de slag. Wijkverenigingen en buurtbewoners strijden voor de titel “De straat met het beste klimaat”, een creatieve buurtactie rond klimaat. De actie heeft tot grappige initiatieven geleid, van groepsaankopen rond isolatie tot de organisatie van wekelijkse leveringen van boeren uit de streek.

Elf straten dragen de naam “goed klimaatstraat”. Ze strijden voor de titel “straat met het beste klimaat”.

Ben Michiels, duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Asse licht toe: “Ondanks het bestaan van een visienota uit 2008 over klimaat, voelden wij dat we niet ver genoeg gingen. We hebben dan alle gemeentelijke diensten bijeengeroepen om samen met Bond Beter Leefmilieu het één en ander te bekijken. Naast een bewustmakingsproces leidde dat tot een prioriteitenlijstje voor alle diensten, waar ze het zelf over eens waren. In maart komt er een verkiezing van de straat met het beste klimaat en een klimaatneutraal buurtfeest. Hopelijk wordt het ook het startschot van de acties van de volgende jaren.”

Gemeente voor de Toekomst